Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kes kaitseb last perevägivalla eest?

04. septembril 2012  algusega 11.00 toimub MTÜ Lastekaitse Liidu ja Inimõiguste Instituudi koostöös lähisuhtevägivalla seminar teemal “Kes kaitseb last perevägivalla eest?”.

Perevägivald on Eestis laialdaselt levinud ja sageli kannatavad paraku selle all ka lapsed. Justiitsministeeriumi  2011. aasta kriminaalstatistika kohaselt moodustasid kõikidest vägivalla kuritegudest 26% perevägivalla juhtumid. Paarisuhtevägivalla rapordi 2010. aasta kohaselt kätkeb perevägivald sagedamini abikaasa/elukaaslase vastu suunatud vägivalda ning laste väärkohtlemist, harvem aga laste vägivalda vanemate vastu või õdede-vendade omavahelist vägivalda.

“Perevägivalla juhtumites on esmatähtis osapoolte koostöö ning kiire reageerimine. Ohvritele peab olema tagatud juurdepääs elementaarsetele sotsiaalteenustele, sh ohvriabi, psühholoogiline abi ja  õigusabi,” toonitab vandeadvokaat ning Eesti Advokatuuri revisjonikomisjoni liige Ene Ahas.

 “Kes kaitseb last perevägivalla eest?” seminar on suunatud Jõhvi valla ning Kohtla-Järve linna perevägivalla juhtumite lahendamise süsteemi kaardistamiseks ning siduseriala spetsialistide teadlikkuse tõstmiseks perevägivalla mõjust lastele.

Seminar toimub 04.09, 11.00-15.00 Inimõiguste Instituudis, Rakvere tn 27, Jõhvis

Lisainfo:

Kiira Nauts, MTÜ Lastekaitse Liit projektijuht, tel: 53771086

Ene Eha Urbala, Inimõiguste Instituut, tel: 5243619

Pressiteate koostas: Kiira Nauts, MTÜ Lastekaitse Liit

Leave a Comment

13 + 13 =
Please leave these two fields as-is: