Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lapsed peaks olema poliitiline prioriteet mitte ainult sõnades!

 Laste ja perede õigusi ning heaolu edendavad organisatsioonid edastavad täna, 14.01.2013 pöördumise Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, Hasartmängumaksu Nõukogule ja Sotsiaalministeeriumile ettepanekutega edendada sisulist koostööd ja kodanikuühiskonnale sobivat usalduslikku dialoogi Eesti vabaühenduste ning valitsuse vahel.

 Hasartmängumaksu Nõukogu 17. detsembri 2012. a otsusega nr 12 vähendati võrreldes 2011‑2012 aastaga taas oluliselt laste ja perede organisatsioonide aastaprojektide rahastamist. Näiteks võrreldes aastaga 2012 vähenes toetus Eesti Lasterikaste Perede Liidu aastaprojektile 80%;  MTÜ Lastekaitse Liidu toetus Sotsiaalministeeriumi poolt Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu vähenes 48%, Eesti Kasuperede Liidule 2013. aastaks toetust ei eraldatud. Seega on laste ja perede vajaduste tahaplaanile jätmine teadlik suund, hoolimata asajolust, et Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2011‑2015 rõhutab, et pere- ja rahvastikupoliitika eesmärk on luua Eestist peresõbralik riik, kus inimesed soovivad hea meelega lapsi saada ja kasvatada. Otsus ohustab laste ja perede huvide eest seisvate organisatsioonide jätkusuutlikkust ning kavandatud tegevusi.

 Riik peab ÜRO Lapse õiguste konventsiooni kohaselt tagama laste ja perede hüvangu. „Laste ja peredega seotud teemad pole kergete killast, aga poliitikas käsitletakse neid sageli just nii. Meie väikese ühiskonnas on vajalik ja võimalik läheneda laste õigustele ja heaolule süstemaatiliselt ning senisest laiahaardelisemalt, perspektiivtundega. Lapsed peaks olema poliitiline prioriteet mitte ainult sõnades,“ ütleb Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liit president.

 „Otsustusprotsess on segane, puudub läbipaistvus. Praegune rahastamissüsteem paneb tugeva kahtluse alla laste ja perede valdkonda hõlmava laiapõhjalise võrgustikutöö jätkumise,“ lisab Aage Õunap, Eesti Lasterikaste Perede Liidu president. 

 Pöördumisega ühinenud 9 eestkosteorganisatsiooni taotlevad valitsuse ning Riigikogu Hasartmängumaksu Nõukogu poolt otsustavaid samme lähendavaks koostööks, et viia ellu laiahaardeline riiklik Laste ja perede arengukava 2012-2020 ja arendada kodanikuühiskonnale omast partnerlust, et laste ja perede heaks panustavatel organisatsioonidel jätkuks stabiilselt tuge ning ressursse arenguks ja võrgustikutööks.

 Loe pöördumist siit: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2013/01/Edastatud_Pöördumine_HMN_14_01_2013.pdf

 

Lisainfot:

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

Tel 508 6656

 

Info:

Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liidu president              Toomas Palu, UNICEF Eesti peasekretär

Tel.: 5591 2536                                                                      Tel.: 501 3169

 

Aage Õunap, Eesti Lasterikaste Perede Liidu president

Tel.: 5553 5482

Leave a Comment

6 + 6 =
Please leave these two fields as-is: