Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Põnev ja arendav veebikoolitus „Avastusõppe printsiibid“

Valisin selle Tartu Ülikooli Moodle´i keskkonna kursuse enda avastusõppealaste teadmiste  avardamiseks ja kinnistamiseks.                                                                                                             Selle  kursuse eesmärgiks oli selgitada suunatud avastusõppe eeliseid traditsioonilise dotseeriva õpetuse ees sellekohase kirjanduse ja uurimustulemuste tutvustamise läbi, ühtlasi näidata erinevusi avatud ja suunatud avastusõppe vahel. Kursus koondas avastusõppest huvitatud pedagoogid ühtsesse arutelusse ning kogemustevahetusse. Läbida tuli seitse erinevat moodulit.

Kursuse korraldus oli ülevaatlik. Vajalik info, juhend- ja õppematerjalid olid  sobivalt struktureeritud ja kergesti leitavad. Kursuse eesmärgid, läbimise nõuded ja saavutatavad õpitulemused olid arusaadavad.

Õppematerjalid olid sisukad ja üksikasjalikud, sisaldades teksti, pilte, graafikat, animatsioone, heli- ja videoklippe. Õppematerjalid  ja õpiülesanded olid sobiliku raskusastmega. Need seostusid hästi kursuse sisuga,  olid huvitavad, autentsed ja seotud reaalse eluga. Kursuse ajakava oli  piisavalt paindlik.

Toimusid huvitavad ja asjakohased arutelud, hinnatavad ülesanded katsid kursusel õpitu kõiki aspekte. Alati pakuti abi, kui esines organisatoorseid probleeme ning tagasiside juhendajalt oli kiire, asjakohane ja piisav. Kõige rohkem uut sain teada erinevatest hindamistüüpidest ja taksonoomia kategooriate valdkondadest, suunatud avastusõppega seotud materjalidest.  Süvenes veendumus, et kõige rohkem tuleb sõna anda lastele, neid kuulata,  mitte valmis vastuseid ette anda.                             Täienesid ka arvutikasutamise oskused.

Põnev oli kaasõppijate ideede ja kommentaaride lugemine, piltkaartide koostamine ja nende kaudu uute inimeste tundmasaamine. Sain tutvuda  teiste õpetajate konspektidega ja koguda uusi ideid. Meeldis enamuse kursuslaste tööde arutlev-analüüsiv vorm. Kursusel toimis suunatud uurimusliku õppe üks tõdesid – valesid mõtteid ega vastuseid ei ole, igaüks sai öelda, mida mõtles ja oma mõtteid põhjendada.

Ettepanekud tulevikuks – kursusel võiks olla individuaalseid praktilisi ülesandeid veidi rohkem. Praegu oli selliseid ülesandeid kaks- nimekaardi koostamine ja konspekti tegemine.                                             Arvan, et mõttevahetused oleksid veelgi tulemuslikumad, kui üks kursus liiguks koos igasse moodulisse edasi – lihtsam juhendajal ja kursuslastel rohkem võimalusi  kindlal teemal üksteise mõtteid kommenteerida.

Kokkuvõtteks võiksin öelda, et see oli huvitav kogemus veebikoolituse näol. Väga uudne ja innovatiivne moodus kursuse läbimiseks. Meeldisid konkreetsed juhendid ning palju huvitavat lisamaterjali enese harimiseks, mida saan kasutada oma praktilises töös. Kursuse läbinuna, tean suunatud avastusõppe eeliseid ja selle rakendamisega seotud ohtusid, oskan eristada uurimusliku õppe erinevaid etappe. Soovitan kursust kõigile õpetajatele, kes soovivad oma tegevuses kasutada  suunatud uurimusliku õppe metoodikat, kus  õppimine toimub aktiivses tegevuses.           Registreeruda  ja infot kursuse kohta saab Avatustee kodulehe aadressil  www.avastustee.ee

 

Margarita Kask, Pärnu Lasteaed Mai pedagoog-metoodik

Leave a Comment

7 + 4 =
Please leave these two fields as-is: