Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lastekaitse Liit: haldusreformi kavandades tuleb pöörata rohkem tähelepanu lastele!

MTÜ Lastekaitse Liit võttis laupäevasel üldkogul kokku 2012. a tulemused ja seadis uued sihid laste õiguste edendamiseks. Läinud aasta oli algatusterohke. Laienes rahvusvaheline koostöö. Ajakiri „Märka Last” ja liidu sotsiaalmeedia said palju positiivset tagasisidet.

Mullu olid fookuses laste ja noorte kaasamine, interneti turvalisus (jätkus Euroopa Komisjoni toetatud projekt „Targalt internetis“), vägivallavaba kasvatus ning kiusamisennetus. Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ on laienenud 305 lasteaeda üle Eesti, hõlmates ligi 6600 last. Tugevdamist vajab vabatahtlik lastekaitseliikumine ja üksteist arvestav ning toetav koostöö.

Aasta liikmeks valiti Hiiumaa Lastekaitse Ühing, tunnustades mitmekülgset, nii kogukonda ja omavalitsusi kui maakonda tervikuna hõlmavat tööd laste ja perede hüvanguks.

Kinnitati liidu uus visioon: „MTÜ Lastekaitse Liit on ühiskonnas lapse õigusi mõjukalt edendav organisatsioon, mis algatab ja viib ellu lastekaitsetegevusi ning toetab igakülgselt oma liikmeid.“

Üldkogu valis uue vanematekogu, mis kavandab ja korraldab liidu tööd ja valvab seatud eesmärkide täitmise järele. Aastani 2016 said vanematekogu liikmeteks Ene Tomberg, Monika Liiv, Irina Golikova, Inge Järvepõld, Kristel Voltenberg, Taimi Tulva, Toivo Sikk ja Aimar Karu.

MTÜ Lastekaitse Liit president Loone Ots rõhutas:

Ligi viiendik Eesti lapsi ehk enam kui 44 000 last elab omavalitsustes, kus puudub lastekaitsetöötaja. Põhiseaduse § 28 alusel on lubamatu, et lapse sotsiaalsete põhiõiguste tagatus riigi eri piirkondades nii olulisel määral varieerub. Haldusreformi kavandajad peavad olukorra muutmiseks tegema otsuseid, mis aitavad hoida lapse heaolu kohalikul tasandil vähemalt inimväärse.

 

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) taasloodi Viljandis 2.10.1988. Liit on 1918‑1940 tegutsenud Eesti Lastekaitse Ühingu õigusjärglane. Liitu kuulub 34 juriidilist isikut (lastekaitse ühingut, seltsi või klubi), kelle põhikirja eesmärgid ja tegevussuunad sarnanevad ja on kooskõlas Lastekaitse Liidu omadega ning kes soovivad panustada lastekaitse valdkonda.

 

Pressiteate koostas

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

Tel 508 6656

 

Kontakt

Loone Ots

Tel 5591 2536

Leave a Comment

6 + 4 =
Please leave these two fields as-is: