Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Simmo ja Sanne ametite maailmas.Töövihik 3-7.a.lastele- Jana Rebane

Simmo&SanneAmetiteMaailmas_kaas.inddTöövihiku kõik teemad on vastavuses riikliku õppekavaga. Kui  tavaliselt ei saa töövihikuid tervikuna teemaõppes kasutada, siis selles töövihikus on kõik õpitavad oskused (matemaatika, numbrid, kujundid, tähed, häälikud jm) teemaga seotud, lõimitud.
Töövihikut kasutades on õpetajal olemas materjal kogu õppeaastaks. Seejuures on säilitatud tööde ning teemade ühtsus. Töövihiku töölehtede olulisemaid aspekte on raskusastmete erinevus. Ühe teema kohta on kolm kuni viis eri raskusastmega töölehte, mille hulgast õpetaja saab valida lapse arengutasemele vastava.
Kõik töövihiku pildid on must-valged. Käelise arengu seisukohalt on tähtis, et laps saab ise värvida.
Töölehed on 2011.-2012. õppeaasta jooksul praktikas läbi proovitud kahe pererühma (40 lapse) peal. Igale kolme- kuni seitsmeaastasele lapsele, kaasa arvatud erivajadustega lapsed, leidus jõukohane töö, samas säilis tööde ja teema terviklikkus.

Lisainformatsiooni kirjastuse Atlex raamatute ja õppematerjalide kohta leiate meie kodulehelt: www.atlex.ee
Tellimused saatke palun aadressile kairi.saag@atlex.ee või helistage telefonil 734 8915 või 555 11230

 

 

Leave a Comment

8 + 9 =
Please leave these two fields as-is: