Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Ühiselt laste heaks

MTÜ Lastekaiste Liit ja Narva linnavalitus sõmivad 24.mail koostöö ja ühiste huvide protokolli.  Koostöölepingu eesmärk on ühiselt, süsteemselt ja järjepidevalt parandada laste heaolu ning olukorda Narvas.  Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna järelevalve all on umbes 100 perekonda, kes kuuluvad riskiperekondade hulka. Lisaks elab toimetuleku- või kriisitoetust saavates peredes veel 250 last.

Narva linnavalitus ja Lasteakitse Liit teevad konkreetseid samme, et kasvaks kodanikualgatus ning koostöö laste heaks. Olukorra parandamiseks arendatakse koos lastele ja peredele pakutavaid teenuseid. „Narva linnavalitsusel on valmisolek ja soov arendada välja mitmekülgne ja efektiivne last ja lapsega peret toetav lastekaitse süsteem, mille kaudu toetatakse perekondade toimetulekut ning suurendatakse laste heaolu“ ütleb Narva abilinnapea  Tatjana Patsanovskaja.

Narvas linnavalituses toimub 24.mail, algusega kell 11:00 koostöö ja ühiste huvide protokolli allkirjastamine ning avaseminar, millest võtavad osa erinevate valdkondade spetsialistid ja laste ning lastega peredega seotud vabaühenduste võrgustik. Teemaseminarides  septembris, oktoobris ja novembris käsitletakse lahendusi vanemahariduse edendamiseks, teenuste kujundamiseks perede toimetuleku parandamiseks ja lapsesõbraliku koolikeskkonna toetamiseks.

MTÜ Lastekaiste Liidul on pikajaline koostöö Ida- Virumaa omavalitustega erinevate projektide kaudu laste arengu toetuseks. MTÜ Lastekaitse Liit korraldab iga-aastaselt laste suvepuhkust Remniku õppe- ja puhkekeskuses, mille raames ja AEFi kriisiprogrammi toetusega 2011 aastal võimaldati üle 500 vaesusriskis lapsele tasuta 12-päevane suvelaager. Lisaks rakendatakse „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat maakonna lasteaedades, projekt „Koolirahu“  linn 2012 oli Sillamäe, ja sügisel alustatakse projektiga „Lapse hääl“ 12 koolis Ida-Virumaal..

Pressiteate koostas

Alar Tamm
juhataja

Tel.: 508 6656

Info: Tatjana Patsanovskaja

abilinnapea sotsiaal- ja tervishoiu alal

Tel.: 3599009

Leave a Comment

13 + 7 =
Please leave these two fields as-is: