Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Õnnetus ei hüüa tulles

IMG_0304 (Small)Sellist pealkirja kandis Räpina Lasteaed Vikerkaar perepäev, mis toimus Räpina Paisjärve rannas. Perepäevast on kujunenud igakevadine traditsioon. Varem on toimunud perepäevad  Räpina lossipargis ja oleme matkanud Ristipalo piknikuplatsile.

Sellel aastal olid perepäevale kaasatud meie koostööpartnerid, kes pakkusid  tegevuspunktides erinevaid ülesandeid. Ühtlasi oli perepäev  kokkuvõttev üritus õppeaasta vältel toimunud tervisedenduse teemal.

Üritusele tuldi perekonniti rõõmsal meelel, mõnedel lastel isegi vanaisad ja vanaemad kaasas ning väiksemad õed- vennad vankris. Kohe algas kiire sebimine registreerimislauas, kus iga laps sai endale lehe, millele ta kirjutas oma nime. Igas tegevusjaamas oli võimalik saada tempel ja usinasti asuti neid korjama.

Räpina Päästekomando oli kohal päästeautoga, mis tekitas lastes suurt elevust. Võimalik oli teha tutvust auto sisemusega ja esitada küsimusi päästjate töö kohta. Kõige populaarsemaks osutus  simulaatoriga tule kustutamine, mida juhendas väga asjalikult Triinu Õispuu Päästeametist.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala tutvustas mürgiseid taimi koduaias ja metsas. Tegevusjaamas  „Pimedate rada“, tuli kinniseotud silmadega nöörist kinni hoides edasi liikuda ja kompimise teel ära arvata kotis peituvad asjad.

Noorsoopolitseinik Riina Rinne juhendas lapsi vigursõidu rajal ja rääkis lastele turvavarustuse kasutamise vajalikkusest. Piirkonnapolitseinik Raino Sau tutvustas politseiautot ja vastas laste küsimustele.

Meie kõige verivärskemad Naiskodukaitse koostööpartnerid Maive Tõemäe eestvedamisel olid lastele rajanud tõelise takistuste raja, mille läbimiseks panid julgemad lapsed pähe kiivri ja selga rakmed. Üks sõimerühma laps rääkis kodus isale mitmeid kordi uhkusega, kuidas ta pani kiivri pähe ja roomas maskeerimisvõrguga kaetud tunnelist läbi. Ja selleski tegevusjaamas oli pidev järjekord, kuid lapsed oskasid kannatlikult oodata. Tiina Sisko rääkis sellest, kuidas valida 112-te ja näitas, kuidas anda  esmaabi ninaverejooksu korral.

Kõige viimasena näitas Räpina päästekomando, kuidas uppujat päästa.

Kui kõik tegevusjaamad olid läbitud ja templid käes, loositi välja auhinnad, mille olid välja pannud meie koostööpartnerid Päästeamet, Keskkonnaamet, Politsei ja Naiskodukaitse. Peaauhinnaks oli perepilet Maanteemuuseumisse.

Perepäev ei toonud endaga kaasa mitte ainult emotsionaalset rahuolu, vaid andis ka uusi teadmisi ja oskusi. See oli suurepärane võimalus veeta aega koos perega, saades koostegutsemisest positiivseid emotsioone.

Täname kõiki oma koostööpartnereid, lasteaia töötajaid, lapsevanemaid, kes muutsid meie perepäeva huvitavaks ja omapäraseks.

 

Räpina Lasteaed Vikerkaar liikumisõpetaja ja vanemõpetaja  Tiia Mäe

 

 

Leave a Comment

7 + 13 =
Please leave these two fields as-is: