Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Õuesõpe – Loodus kui võimalus

DSC03208 (Small)Õuesõppe populaarsuse kasv on seotud inimeste tunnetatud vajadusega väljuda aeg-ajalt inforägastikust. Õuestegevused ja liikumine on kasulikud tervisele ja lapse üldisele igakülgsele harmoonilisele arengule. Tänapäeva lapsed veedavad palju aega arvutite ja telerite ees, õues sportimine ja mängimine on jäänud tahaplaanile. Laste halvenenud tervis ja vähene liikumine on ajendanud otsima loomulikumaid õppimisviise, mis võimaldavad  õppida  kõigi meeltega. Hea õpikeskkond pakub piisavalt võimalusi, mis innustavad lapsi ühisele uurimisele ja katsetamisele ning mitmekülgsele eneseväljendamisele ja loovale probleemilahendusele. Õu on tähtis õpikeskkond, mis võimaldab õpetajatel õue uue pilguga vaadata ja kavandada loovaid ja arendavaid tegevusi.

Kevadlilli tervitamas - Midrihiired (Small)Eelkooliealisest lapsest peab kasvama ise mõtlev ja tegutsev inimene. Õuesõppimine annab õpetajale suurema vabaduse. Igale õpetajale  on väga suureks väljakutseks, kus ta peab olema tõeliseks kunstnikuks: loovaks, konteksti arvestaks, suutmaks kasutada kõiki võimalusi mida esitab tihti üsna ettearvamatu keskkond.

Oluline õppevahend õues õppimisel  on maastik ise. Mitmesugused maastikutüübid ja kultuurimaastikud loovad hulganisti võimalusi erinevate ainete õpetamiseks.  Õues saab õpetamises kaasata kehalist taju, lõhnad, maitsed, rühmadünaamika

DSC03206 (Small)Tõhusaks õppimiseks  läbi kõikide meelte  tuleb varuda aega. Väliskeskkonnas on võimalik jälgida ilmastikunähtusi, aastaaegade vaheldumisega seotud muutusi looduses, taimede kasvu ja arengut, erinevate liikide kooselu. Õpperada, mis on rajatud lasteaia juurde, võimaldab lapsel ennekõike tutvuda koduümbruse loodusega. Lapsed võivad erinevate aastaaegade  vaatlusele, uurimisele ja loodushäälte kuulamisele lisaks õpperajal joonistada, voolida ning mängida erinevatel aastaaegadel.  Võimlik on jälgida väga mitmekesist elutegevust ning omandada eri laadi teadmisi. Oluline on märgata inimtegevuse mõju  loodusele

Laps õpib kogemuste varal. Kogemus on midagi väga isiklikku seesmist. Me võime käsitleda üht teemat paljude lastega koos, kuid ometi tunneb ning kogeb iga laps asja omamoodi. Igaühel meil on oma soovid, huvid, eeldused , vajadused , nägemused ning just seepärast on äärmiselt vajalik näha last kui indiviidi, võtta tema kasvatamisest osa.

Lasteaiaõpetajana  olen arvamusel, et säästlikku suhtumist loodusesse tuleks lapsel kujundada juba maast madalast. Parim vahend lapse arenguks on looduslähedane keskkond. On väga oluline, et lapsel tekiks tugev side loodusega  juba varases lapseeas.

DSC03213 (Small)
Õppetöö peaks toimuma otse looduses, kus laps saab kogeda ja on loodud võimalus  õppimiseks. Kevadel vaatlesime  kasemahla tilkumist, saime juua tervislikku mahla. Lapsed meenutavad jalutuskäigul olles missugune puu andis   magusat kasemahla. Vahetu kontakt loodusega, matkamine oma kodukoha ümbrus annab selle eesmärgi täitmiseks suurepärased võimalused.

Laps hakkab  loodust väärtustama ja armastama ning hoidma, kui ta saab seal aktiivselt tegutseda, ringi liikuda, vaadelda, uurida, kogeda.

Lasteaiaõpetajad peavad oluliseks ka mängu, sest lapse areng toimub suures osas mängu kaudu. Lapse mängudes on tähtis koht mitmesugustel rollimängudel, milleks laps ammutab vajalikke teadmisi ümbritsevast keskkonnast.

Kevad kutsub õue  avastama , vaatama õite ilu ,putukate toiminguid. Lastele meeldib eriti seda kõike uurida luubi abil. .Juba  sõimerühma lapsed on väikesed putukauurijad .Lapsed  vaatlesid luubi abil lepatriinut, tema välimust, täppe.  Väikesed putukauurijad leidsid rohu seest teisigi putukaid –avastusrõõm oli suur.

Lasteaia lillepeenral toimus  erinevate   kevadlillide vaatlus. Luubi abil saime võrrelda õite kuju, värvust ja lehtede erinevust. Lapsevanemad  tõid kodudest kevadlilli , mida koos lastega istutasime.  3-4 aastaste laste jaoks oli suur elamus mulda panna oma käega lilletaim kasvama. Hiljem saavad lapsed jälgida enda istutatud lillede kasvamist ja õitsemist, seeläbi juba tekib side loodusega. Kevadisel lillepeenral võib imetleda nii mulda , tõukusid kui idusid, nii okkaid kui varsi , neid kõiki saab luubi abil uurida.

Kultuur saab alguse kodust. Eestimaa laste kodude lugu on kodulugu. Kodukandi ilu ülesleidmine lisab armastust oma kodukandi vastu. Kõige ilu kõrval on väga igapäevane ja kajastamist leidev probleem prügi mahaviskamine. Lasteaias tuleb selgitada ja rääkida looduse säästmise olulisusest, anda mõista seda, kui tähtis on looduskeskkond.

Lasteaiaõpetajana väärtustan õuesõpet lõimides õues erinevaid valdkondi. õppe- kasvatustegevuste eesmärkide saavutamiseks

Luunja  Lasteaed  Midrimaa

Liivi Raudsik   õpetaja

 

Leave a Comment

12 + 7 =
Please leave these two fields as-is: