Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Üheskoos õue õppima: puukoorest laevuke ja sipelgate söögipesa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA24. – 26. aprillini olid Viljandi lasteaed “Krõll” õpetajad õppereisil Lätis sõpruslinnas Valmiera, et õuesõppe edendamise tarvis kogemusi koguda.

 Juba teist aastat osaleb Viljandi lastead “Krõll” Comeniuse koostööprojektis „Õuesõpe lasteaedades lähtudes teaduse ja tehnika perspektiivist“, et ühes partneritega Rootsist ja Lätist projekti toel oma lasteaias õuesõpet  edendada.

 Külaskäigul Lätis ootas õpetajaid ees palju põnevat. Kuna projekti põhitähelepanu on õuesõppel, siis viidi läbi palju tegevusi õues: vaatlesime luupidega putukaid ja loodust, meisterdasime puukoorest paadikesi; tegime katseid sipelgate toitumisharjumuste uurimiseks; otsisime nimetuste järgi puid ja mõõtsime nende ümbermõõtu, lahendasime ülesandeid okste, käbide, lehtedega, tegime kunsti ja laulsime. Nähtud tegevustele järgnesid põhjalikud arutelud, kus me tõdesime, et kõik õuesõppetegevused olid suunatud lapse avastamisele, ise uurimisele ja läbi kogemuste õppimisele.

Lastevanemate konverents (Small)Kohtumisel toimus ka ühine konverents lastevanematele ja lasteaia õpetajatele, lastevanemate rollist ja koostööst õuesõppes. Väga kiiresti sai selgeks, et Rootsi, Läti ja Eesti lasteaiad on väga erinevad. Näiteks “Krõlli” ettekandes paistis silma tähelepanu õueüritustele. Ümbritsevad loodusrajad annavad suurepärased võimalused projektiõppeks ja huvitavateks ettevõtmisteks laste ja  nende vanematega. Samal ajal kui Rootsi lasteaiad “Tunet” ja “Näckrosen” hiilgasid lausa ekstreemse püüdlusega kõik tegevused õues läbi viia: “mida mudasem laps, seda toredam päev” oli nende moto. Meid võõrustanud Läti lastead “Spiriditis” avaldas muljet mänguvahendite rohke õueala, avarate rühmaruumide, heade tehniliste vahendite, huvitavate õuesõppetegevuste ning suurte nõuetega õppekavale (läti lapsed alustavad kirjatähtede kirjutamist juba kooliks ettevalmistavas rühmas).

Sensoorse arengu saal (Small) Uudne ja huvitav kogemus oli lasteaias asuv sensoorse arengu saal “Spriditis Trail”. Idee sellise ruumi rajamiseks saadi Saksamaalt.  See on spetsiaalne saal, kuhu on maha märgitud rada laste tunnetusmeelte arendamiseks. Lapsed saavad kõndida nii kividel, puupakkudel, pulkade peal kui liiva või vee sees.

Meil oli võimalus tutvuda ka „Spriditise“ lasteaia spordisaaliga, kus toimub kaks korda nädalas lastele saalihoki huviring, mida juhendab kohaliku spordikooli treener. Eraldi tähelepanu vääris, et see tund on lastele tasuta ning vahendid tegevuste läbi viimisteks toob treener ise kaasa.

Kohtumise lõpetasime ümarlauaga, kus arutlesime projekti edasise arengu üle. Järgmine võimalus partnerlasteaedadel kogemusi vahetada on juba 2013. aasta oktoobris Viljandis. Lastead “Krõll” võtab külalisi vastu tutvustades asutust, õuesõppetegevusi ja toredat kodulinna.

Kohtumistel ning koostööpartneritega ideede vahetamisel õpime me palju uut ja väärtuslikku, mille läbi väikeste krõlli-laste õuesõpe saab samm-sammult veelgi kaasahaaravamaks ja arendavamaks muuta.

 

 

Artikli autorid:

Viljandi Lasteaed Krõll õppealajuhataja Riina Heinpõld ja õpetaja Evelin Lagle

 

Kaasautorid:

Viljandi Lasteaed Krõll õpetajad Renate Hunt, Ane Purgas, Tiiu Rebane

Tegevus õues - kunst (Small)

 

Projekti arutelu (Small)

 

Saalihoki (Small)

 

 

Leave a Comment

12 + 5 =
Please leave these two fields as-is: