Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Comeniuse projekti „Euroopa lapsed laulavad ja tantsivad“ lõpetamine

Euroopa päeval esinemine (Small)Tallinna Lepistiku Lasteaed võttis aastatel 2011-2013 osa rahvusvahelisest projektist „The children of Europe sing and dance“. Samas projektis osalevateks partnerriikideks olid veel lasteaiad Bulgaariast, Lätist, Sloveeniast ja Türgist. Viimane projekti kohtumine toimus mais 2013 Türgis. Kohtumise juhtivaks teemaks oli „Partnerluse eesmärkide ja tulemuste hindamine“.

Projekti üldisteks eesmärkideks olid:

 • anda lastele teadmisi partnerriikide igapäevaelu kohta;
 • õppida erinevate riikide kombeid ja tavasid;
 • saada teadmisi riikide sotsiaalse ja loodusliku keskkonna kohta;
 • kujundada laste väärtusi, enesehinnangut, käitumist;
 • motiveerida lapsi õppima ja huvituma teistest keeltest;
 • mitmekesistada ja suurendada õpetamise ja hariduse kvaliteeti.

Riikide vahel toimus tihe koostöö ning omavahel  vahetati laule, tantse, kaarte jpm huvitavat. Oleme koos lastega esitanud võõrkeelseid laule ka oma jõulupeol ning saatnud video rahvatantsu ja rahvariiete tutvustamiseks. Samuti oli kõikide maade õpetajatel hea võimalus partnerriike külastada ja seeläbi saada palju häid kogemusi, ideid oma töö korraldamiseks. Novembris 2011 käisid 4 meie lasteaia õpetajat Bulgaarias, mais 2012 käisime Lätis ning Eestit ja meie lasteaeda külastasid meie partnerid aprillis 2013.

Konkreetsed projekti teemad igale partnerriigile olid järgmised:

 • lastelaulud (4 valdkonda – minu perekond, loodus, pühad ja folkloor);
 • traditsioonilised tantsud;
 • rahvuspillid;
 • kuulsad muusikud;
 • pühad ja traditsioonid (2 valdkonda – lihavõtted ja jõulud).

Lõpptulemusena valmisid igal riigil:

 • Laulude kollektsioon partnerriikide lauludest (teemadeks perekond, loodus, pühad, folkloor);
 • MS PowerPointi esitlus iga riigi rahvuspillide kohta;
 • Videolindistus rahvustantsude ja  – riiete kohta;
 • Ühine ajaleht „Meie kuulsad muusikud“;
 • Kontsert „Euroopa lapsed laulavad ja tantsivad“, mis toimus Euroopa päeval.The project is open to all the children – children at different age (3 to 10), no matter what they sex, ethnic origin so as the children with SEN will participate in it. The project activities will be involved naturally in the educational programme for work with the children as the activities will be mainly directed to the following educational spheres: music, art, so social and natural world orientation, play culture, foreign language. The concrete themes to which the partnership is directed are:
  • Children’s songs
  • Traditional dances
  • Traditional musical instruments
  • Famous music performers
  • Holidays and traditions including two thematic blocks – Easter and Christmas

Projektis osalenud Lepistiku lasteaia õpetajad on tehtud töö ja saadud kogemustega väga rahul ning kindlasti on plaanis osa võtta ka edaspidi toimuvatest põnevatest üritustest. Arvame, et selline ettevõtmine on kasulik nii lastele kui ka täiskasvanutele, et saada teadmisi erinevate maade ja nende kultuuri kohta.

Tallinna Lepistiku Lasteaia õpetaja Maiu Kannel

 

Leave a Comment

12 + 9 =
Please leave these two fields as-is: