Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Õnnelikud lapsed õpivad õues

Õppekäik Puukooli (Small)Tartu eralasteaed Puhhi visiooniks on, et lapsesõbralikus, turvalises ja looduslikult mitmekesises keskkonnas tagatakse koostöös koduga lapsele rõõmupakkuv loodusharidus. Igale lapsele meeldib palju õues viibida: mängida, õppida ja avastada uusi asju. Tore on, kui saab ühendada need kaks asja korraga: õppimise ja õues viibimise. Puhhi lasteaia asukoht on selleks igati soodne, kuna asutakse looduslikult mitmekesise Annemõisa pargi vahetus läheduses. Siit tekkis ka mõte kirjutada Keskkonna Investeeringute Keskusele 2012 aasta märtsikuus projekt „Õnnelikud lapsed õpivad õues“ ja taotleda vahendid õuesõppe varjualuse ehitamiseks, looduse õpperaja koostamiseks, õuesõppe õppevahendite soetamiseks. Projekt sai Keskkonna Investeeringute Keskuselt positiivse lahendi ja Puhhilaste õuesõpe 2012/2013 õppeaastal võis alata.
Esmalt toimus projekti raames 2012 aasta sügisel looduse õpperaja planeerimine, kaardistamine ja vaatlusobjektide märgistamine. Vaatlusobjektideks olid erinevad puud, pinnavormid ja kivi. Õpperada külastati lastega erinevatel aastaaegadel, teemadeks „Kuldne sügis“, „Hilissügis“, „Talv“, „Varakevad“, „Õilmitsev kevad“. Põhilisteks õppevahenditeks loodusrajal oli luup, mõõdulint, paber, pliiats ja väike karp, kuhu looduslikku materjali korjata. Igal õppekäigul vaadeldi ka ilma ja toodi loodusest tuppa kaasa midagi sellist, millest tore meisterdada või mida kuivama panna, et siis hiljem herbaarium koostada. Herbaariumi koostamine ootab veel ees, materjali on palju. Koos õpetajaga otsitakse erinevatest teatmeteostest kuivatatud taimedele, lilledele jne. õiged nimetused, kleebitakse need koos loodusliku materjaliga paberile, paberid kiletatakse ja sorteeritakse mappidesse. Herbaariumit on hea kasutada erinevatel aastaaegadel nii toa- kui õuetegevustes eri vanuses lastega. Palju mängiti õppekäikudel ka erinevaid keskkonna- ja ilmamänge. Peale õppekäiku toimus erinevate töölehtede täitmine, et kinnistada laste teadmisi, õpetada lapsi võrdlema, arutlema, analüüsima.
Õppekäik Kuldne sügis (Small)Õppekäigud ei piirdunud aga ainult lasteaia ümbrusega, vaid ühel septembrikuu hommikupoolikul mindi vanema rühma lastega Tartu Puukooli, kus giid rääkis lastele puude ja põõsaste kasvatamisest seemnest kuni suure puuni. Lastele pakkus erinevate puude seemnete, istikute ja juba suurte puude uurimine erilist avastamisrõõmu. Tore õppekäik toimus ka Tartu Botaanikaaeda, kus giid tutvustas lastele eksootilisi taimi. Botaanikaia õues olevaid taimi ja lilli käime lastega imetlemas igal kevadel ja sügisel. Lastele on meelde jäänud nii mõnedki lillenimetused.
Kõige väärtuslikum asi projekti „Õnnelikud lapsed õpivad õues“ raames oli aga meie õuesõppe paviljoni ehitus. Ehitajaks oli OÜ Vivocard Plus ja paviljon valmis 2012 aasta detsembrikuus. Lapsed võtsid ehitise kohe omaks ja päris tühjalt ei seisa ehitis kunagi, alati leidub lapsi, kes just varju alla oma mängu üles seadnud. Varjualune annab lastele võimaluse õues käia ka vihmase ilmaga. Kogu 2012/2013 õppeaasta jooksul toimus Lasteaias Puhhi peale õppekäikude ka võrdlemisi palju õppetegevusi õues. Varjualuses olevad pinklauad ja praeguseks soetatud kriidi- ja magnettahvel, annavad võimaluse õpetajatel korraldada lastele korralik õppetegevus ja materjaliks saab kasutada piltide asemel ehtsat looduslikku materjali. Lisaks õppetegevustele ja vabaaja mängudele oleme ehitist kasutanud ka vabaõhulavana ürituste läbiviimisel koos vanematega. Õuesõppe varjualune on püsiva väärtusega veel paljudeks aastateks.
Lasteaed Puhhi õuesõppe projekti „Õnnelikud lapsed õpivad õues“ olid kaasatud ka meie lapsevanemad ja sõpruslasteaia Sass lapsed. Kevadel, jüripäeval, toimus orienteerumine „Muna õpetab kana“, milles osalesid nii lapsed kui ka lapsevanemad. Orienteerumise eesmärgiks oli, et laps saaks vanemale rääkida, näidata, mida ta aasta jooksul õpitu põhjal loodusest teab. Koos vanemaga arvati ära mõistatusi looduse kohta, koguti vaatluskohtadest tähti, saadi kokku sõna „tubli“ ja sõna vahetati raja lõpus väikese maiuse vastu. Erinevaid õueüritusi koos vanematega toimus projekti raames teisigi. Näiteks 2013 aasta kevadel tähistasime emadepäeva teistmoodi. Peale traditsioonilisele laste esinemise ja emadele kingituste kinkimise saalis, järgnes õuestegevusena külvikastidesse „Puhhikeste tootsipeenra“ külvamine. Emad ja lapsed said koos tegutseda ning külvata lilli ja salatit ja tilli. Laste ülesanne oli edaspidi aga hoolitseda taimede kastmise eest. Igapäev käisid lapsed uurimas, kas on juba mullast mõnda taime näha. Põnevust ja ilu jätkub praeguseni, sest lillepotid tagetestega on veel täies õieehtes ja kaunistavad lasteaia ukseesist.
Vastlapäeval ja lasteaia sünnipäeval võõrustati ka sõprusrühma lapsi, jagati oma teadmisi loodusest ja mängiti koos keskkonnateemalisi mänge lasteaia õuealal.
Õpetajate ülesandeks oli projekti jooksul koostada temaatilised mapid- linnud, lilled ja taimed, puud, loomad, putukad. Mapid sisaldavad pilte, jutukesi, töölehti ja on kasutatavad igas vanuses lastele. Kuna oleme alles 3 aastat tegutsenud lasteaed, siis on igasugune metoodiline materjal, selle korjamine ja korrastamine väga vajalik.
Lisaks soetasime projekti vahenditega märkimisväärselt palju lastele looduse õpetamise õppematerjale – raamatuid, teatmeteoseid, õppemänge.
Meie projekt on jõudnud peaaegu lõpuni, kuid looduse õpetamist lastele jätkame edaspidigi. Erinevalt arvutist ja televiisorist pakub vahetu kogemine, uurimine ja avastamine lapsele erilist avastamisrõõmu, laps õpib iseseisvalt märkama, võrdlema, arutlema, looduse ilu hindama ja hoidma. Boonusena teeb laps looduses viibimisega head oma tervisele.
Lasteaed Puhhi tänab Keskkonna Investeeringute Keskust, tänu kellel sai teoks väga lastesõbralik projekt „Õnnelikud lapsed õpivad õues“.
Laskem lastel olla õnnelikud!

Liis Nordström
Lasteaed Puhhi õpetaja

Leave a Comment

13 + 8 =
Please leave these two fields as-is: