Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Meie oma mets

Nii ütlevad Nõmmekannikese lapsed, kui jõuavad lasteaia lähedale asuvasse Pääsküla raba ääres olevasse männimetsa – seda on tõesti hea kuulda ja tõdeda, et lapsed tunnevad end metsas hästi. See on tunnustus ka õpetajatele, et oleme suutnud luua head suhted loodusega ja loodame väga, et need kestavad kaua, annavad tuge ja meeldivaid elamusi edaspidigi.

Sellist teadlikku ja süstemaatilist tegutsemist alustasime lasteaias 5- 6 aastat tagasi. Päevalille rühma olid tulnud just  uued 3-aastased lapsed. Koos muusika- ja liikumisõpetaja Reet Ellermaaga tegevuskava koostades seadsime eesmärgiks iga kuu tutvustada ühte puud või puuga seonduvat looma, putukat, loodusnähtust ja siduda see teiste õppetegevustega.  Selle mõttega tulid kaasa ka teised kolleegid, kes kasutasid õuesõppes meie mõningaid ideid tegevuse mitmekesistamiseks, täiendasid neid omalt poolt ning andsid nõu. Lasteaeda tekkis n.ö. „Puuklubi“. Endalegi üllatuseks oli see tore, sisukas ja huvitav töö, mis jätkus Päevalille rühmas kuni laste kooliminekuni  ja lõpuks koondus terviklikuks tööks („Aktiivsed õppemeetodid keskkonnakasvatuses“).

Loogilise jätkuna tekkisid uued mõtted, koostöövormid ja projektid.

Direktor Tiiu Jõeväli aktiivsel toel said teoks järgmised projektid:

  • ·         keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) toetusel

õuesõppe projekt: „Targaks tuppa tulemata“ (2010- 2011) koos Tallinna Raku Lasteaiaga;

  • ·         õuesõppe projekt: „Õpime üheskoos loodusega elama“ (2012 –2013), koostööpartneriteks Tallinna Muinasjutu Lasteaed ja Tallinna Lasteaed Kraavikrõll.

 

Need kaks projekti andsid võimaluse tutvuda sellega, mil viisil ja mis meetodeid ning vahendeid kasutades viiakse teistes majades läbi õueõppe tegevusi. Koostöös sündis tore ja õpetlik  õpetajate näidend  ja toimus rida vahvaid väljasõite ja matku loodusesse.  Ühised tegemised erinevate lasteaedade vahel toovad vaheldust nii lastele kui ka õpetajatele. Matkad toimusid iga ilmaga, meid ei kohutanud ei vihm ega talve kõige külmem hommik.

 

Mõtlemist oli palju. Tuli leida midagi uut, mis oleks huvitav nii tudengitele kui lastele. Appi tulid lapsed ise, kes arvasid, et nad on piisavalt targad ise õpetama ja nii juhtuski, et rollid segunesid –  teadmiste omandamine toimus märkamatult ja lahedas meeleolus.

 

  • Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus laste matkamängust osavõtt  2012 a.

Päevalille rühma projekt „ 4 aastaaega kodumetsas“ sai esimesena ära märgitud.

(Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse koduleheküljel pwp.)

 

  • Kevadel (2013)  lasteaia  õuealale loodusõppe raja tegemine.

Ka selles olid abiks Päevalille rühma lapsed ise, kes pakkusid välja loodusobjekte ja tegevusi, mida noorematele õpetada. Tänu nende ideele hakkame näiteks kindlasti vihmausse kasvatama. Õpperada pole veel päris valmis, aga kindlasti saab sellest suurepärane vahend loodusalaste teadmiste andmiseks läbi uurimise, vaatlemise, mängu.. Iga rühm sai ülesande kujundada üks vaatluspunkt ja koostada õppemapp, kus oleks õpetajale  kõik vajalik materjal koos (töölehed, pildid, info taimede ja loomade kohta jne.).

Lisaks erinevatele projektidele oleme laste loodushuvi äratamiseks kaasanud ka lapsevanemad. Aktiivselt on kaasa löödud matkade ettevalmistamisel, osaletud loodusfotode näitusel, tehtud eksponaate meie iga-aastasele näitusele taaskasutatavatest materjalidest. Lasteaiast kaasasaadud loodusepisik on tihti nakatanud tervet perekonda looduses liikuma.

Hea suhe loodusesse ei teki lastel kohe, kuid sammhaaval koduaiast lasteaia loodusrajale, sealt lähemasse ümbrusesse, parkmetsa, rabarajale liikudes kujuneb metsast sageli  laste lemmikkoht,  kuhu ikka ja jälle tagasi tulla tahetakse. Samas peab meeles pidama, et tegevuse üleorganiseerimine võib võtta rõõmu ja huvi looduses olla.

Arvame, et metsa minnes ei pea alati suuri eesmärke püstitama ja kartma – äkki on lastel  igav, vaid otse vastupidi. Mõnus olemine, vaba mäng ise annavad lapsele võimaluse loovalt oma oskusi ja teadmisi kasutada, ennast füüsiliselt testida ja kui veel piknikukorv kaasa võtta……

 

Johannes Käis on öelnud, et laps on looduslik alge, mis tähendab, et laps on veel (erinevalt täiskasvanust) väga lähedal loodusele.

 

Anneli Kase

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike

Päevalille rühma õpetaja

 

 

 

Leave a Comment

8 + 7 =
Please leave these two fields as-is: