Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

November-lapse õiguste kuu!

Eesti ühines 20. novembril 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga, mis on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel rahvusvaheliseks ning riiklikuks lähtedokumendiks. Lapse õiguste konventsiooni peaeesmärk on aidata kaasa, et igale lapsele oleks tagatud võimalus igakülgseks arenguks ja heaoluks. Konventsiooniga ühinemisel võttis Eesti riik endale kohustuse tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õigused igale Eestis elavale lapsele.

Eelnevaga seoses tähistab MTÜ Lastekaitse Liit novembrit kui LAPSE ÕIGUSTE KUUD. Erilise tähelepanu all on Lapse õiguste konventsiooni artikkel 12 (lapse õigus avaldada oma arvamust, kõigis teda puudutavates asjades). Novembri kui lapse õiguste kuu raames toimuvad järgmised tegevused:

1) Konverents “Kuidas elad, Eestimaa laps? Laps reformitormis!” – 14.11 Rahvusraamatukogus algusega kell 10.00. Konverents analüüsib kolme suurema reformi – haldusreformi, haridusreformi ja uue lastekaitseseaduse – mõju lapsele ning tema elukeskkonnale. Kuidas ja miks neid reforme tehakse ning mida need muudavad.  Sõna võtavad valdkondade eest vastutavad ministrid! Täpsemat infot leiad: http://konverents.lastekaitseliit.ee/

2) Konverentsil tutvustakse MTÜ Lastekaitse Liit uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” tulemusi. Küsitluse, mis viidi läbi oktoober 2012 – mai 2013, eesmärk oli välja selgitada laste ja noorte osalemise ja kaasamise praktika omavalitsuste tasandil, välja tuua KOV´ide parimad praktikad, laste eelistused, ning mõlema sihtgrupi ettepanekud antud valdkonna arendamiseks ja parendamiseks. Küsitlusele vastas 115 KOV-i ja 688 last ning noort üle Eesti.

3) Seminar „Lapse õigused meedias” 15.11. Narvas. Seminari eesmärgiks on arutada, kuidas laste ja perede lugusid meedias kajastada lapse huvidest lähtuvalt. Seminari sihtgrupiks on lastekaitsetöötajad, lastega töötavad spetsialistid, laste ja perede lugusid kajastavad ajakirjanikud. Tegu on seminaride sarja kuuluva üritusega, mis saab jätku 12.12. Võrus.

4)  PÖFF´i JustFilm saab oma avalöögi – 15.11. MTÜ Lastekaitse Liit teeb koostööd PÖFFiga laste- ja noorteõiguste eriprogrammi osas. Hoolikalt on valitud seitse filmi, mis pakuvad mõtlemist- ja kõneainet lisaks noortele ka õpetajatele ja lapsevanematele. Filmide fookuses on laste ja noorte elu läbivad erinevad probleemid ja mured, aga ka helged hetked, mida igaüks ju nii väga vajab. Täpsemat kava vaata:  http://www.justfilm.ee/

5) Traditsiooniliselt toimub noortefoorum „101 last Toompeale“22.11. Traditsioonilise ürituse eesmärk on noorte osaluse toetamine riiklikus otsustusprotsessis. Käesoleval aastal arutlevad noored teemal: laste ja noorte kaasamine kohaliku elu korraldamisel. Täpsemat informatsiooni ürituse kohta:  http://www.lastekaitseliit.ee/noortekogu/101-last-toompeale/

6) MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Hariduse Infotehnoloogia Innovatsioonikeskuse, Inimeseõpetuse Ühingu, Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi  ja Eesti Väitlusseltsiga korraldab interaktiivse võistlusmängu „Targalt internetis“. Võistlusmängu eesmärk on innustada õpilasi omandama teadmisi ja oskusi interneti ning digitaalsete kommunikatsioonivahendite targemaks ja turvalisemaks kasutamiseks. Piirkondlikud võistlused toimuvad:
8.11 Pärnus; 13.11 Põlvas; 14.11 Lähtes; 19.11 Jõhvis; 26.11 Kuusalus; 27.11 Peetris; 5.12 Kärdlas; 6.12 Lihulas; 10.12 Nissis;  11.12 Tallinnas. Vaata: http://www.targaltinternetis.ee/

7) Projekt „Lapse hääl!“ alustab õpilasseminaridega novembri lõpus. Esimene seminar toimub eesti õppekeelega koolidele 27.-28. novembril Remniku õppe- ja puhkekeskuses. Vene õppekeelega koolidele toimub esimene seminar 5.-6. detsembril. Projekti „Lapse hääl!“ eesmärgiks on kaasata kuue Ida-Virumaa kooli noori ning julgustada neid aktiivselt ühiskonnas osalema. Projekti ühe tulemusena valmib Lapse Õiguste Komiteele variraport lapse õiguste olukorrast Eestis. Vaata: http://lapsehaal.lastekaitseliit.ee/

8)  Projekti “Kiusamisest vaba lasteaed“, millega tänaseks liitunud üle Eesti 317 lasteaeda, jätkukoolitused maakondade tasandil toimuvad: 01.11. Pärnus; 01.11. Kärdlas; 15.11. Jõhvis; 21.11. Valgas; 22.11., 26.11. ja 28.11. Tallinnas; 27.11. Põlvas; 28.11. Võrus. Lasteaias loodud head suhted on kooli minevatele lastele vajalik pagas, mis aitab toime tulla sotsiaalsete suhetega koolis. Oktoobris laienes projekt kooli tasandile. Pilootprojektis „Kiusamisest vaba kool“, mis alustab metoodika rakendamist novembris,  osaleb 25 kooli üle Eesti, kaasates igast maakonnast ühe ja Tallinna igast linnaosast samuti ühe kooli. Rohkem infot: http://www.kiusamisestvabaks.ee

9) MTÜ Lastekaitse Liit viib koostöös Eesti Advokatuuriga 29. novembril Tallinna Ülikoolis läbi koolitusseminari lastekaitsetöötajatele – teemaks hooldusõigus. Seminaril esinevad Eesti Advokatuuri liikmed, kes perekonnaõiguslike vaidlustega igapäevaselt seotud.

10) Ajakiri “Märka Last” sügisnumbris, mis ilmub novembri teisel nädalal, leiavad kasulikku ja harivat lugemist nii spetsialistid kui ka lapsevanemad.Vaata:  http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/

11) Ajavahemikul 11.-14.11. saab tutvuda MTÜ Lastekaitse Liit 25. aastapäevaks pühendatud näitusega „Märka Last!“ Rahvusraamatukogus, millega tänatakse sümboolselt kõiki, kes vabatahtliku lastekaitsetegevuse ideed aegade jooksul on toetanud. Esitlusvormiks Lastekaitse Liidu algatuste ja projektide tutvustamiseks loodud plakatid läbi aastate. Sõnapaar „Märka Last” on Lastekaitse Liidu filosoofia ning tegevustega läbipõimunud sõnum, millega kutsutakse iga Eesti inimest lapsi kaasates ühiselt lapsesõbralikku ühiskonda kujundama.

Lapse õigused fookusesse!

 

Täiendav info:

 

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

Tel: 631 1128 / 50 86656

www.lastekaitseliit.ee

http://www.facebook.com/Lastekaitseliit

http://www.facebook.com/Marka.Last

Leave a Comment

4 + 8 =
Please leave these two fields as-is: