Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Elatise maksmisest kõrvalehoidumine ei saa olla ühiskonnas aktsepteeritav

MTÜ Lastekaitse Liit tunnustab Justiitsministeeriumi algatust võlgnike maksedistsipliini parandamiseks.

Samas rõhutab MTÜ Lastekaitse Liit vajadust käsitleda ühiskonnas elatise teemat ennekõike lapse perspektiivist lähtuvalt, kuna vanemate põhiseaduslik ülalpidamiskohustus (PS § 27 lg 3) teenib eelkõige laste huve, tagades nende õiguse saada oma vanematelt hoolitsust. Ka ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 18 rõhutab vajadust tunnustada põhimõtet, et mõlemad vanemad vastutavad ühiselt lapse üleskasvatamise ja arendamise eest.

Paraku näitab viimaste aastate statistika, et elatisraha nõuete hulk on kiires tõusutrendis. Võrreldes 2006 aastaga on vanemate võlg laste ees tõusnud 13 korda, ulatudes täna 11 miljoni euroni.

MTÜ Lastekaitse Liit tõstatas elatise maksmise küsimuse juba 2003 aastal. Nii siis kui ka nüüd rõhutame, et lapse jaoks ei oma tähtsust, kas ta on jäetud elatiseta hoolimatuse, pahatahtlikkuse või rahanappuse tõttu. Laps peab saama elamiseks vajaliku, ning tal on selleks seaduslik õigus,“ toonitab MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Alar Tamm. „Elatise maksmisest kõrvalehoidumine ei saa olla ühiskonnas aktsepteeritav. Selleks, et paremini tagada laste huvide kaitse, ning vältida põlvkonnaüleste mustrite kordumist, on vaja võtta kasutusele võimalikult tõhusad meetmed ja täiendavalt analüüsida täitemenetluse kehtiva regulatsiooni puudujääke ning võimalusi süsteemi tõhustamiseks,“ lisab Tamm.

Tuleb meeles pidada, et vanemad on oma lastele eeskujuks, mistõttu ülalpidamiskohustuste täitmata jätmine vanema poolt kujundab ühtlasi ka lapse hoiakuid oma kohustustesse suhtumises.  Lastevanemate ja teiste täiskasvanute hoiakud ja suhtumine lastesse on seotud täiskasvanute käitumisega, mis omakorda mõjutab laste käitumist nii olevikus kui ka tulevikus, kui nad juba ise lapsevanemad on.

Vanemate koostöö lapse üleskasvatamisel on väga oluline. Samas on riigi ülesanne toetada vanemaid kohustuste täitmisel, ning sealhulgas pakkuda ka lepitusteenust lahenduste leidmiseks kui vanemate taotlused lapse üleskasvatamises on vastandlikud.

Elatise võlgnike temaatikaga puutub MTÜ Lastekaitse Liit igapäevaselt kokku seoses heategevusliku koostööprojektiga „Hea nõu lastega peredele“, mida viiakse alates 2010 aasta juunist ellu koos Eesti Advokatuuriga. Antud projekti raames nõustavad advokaadid tasuta lastega peresid perekonnaõiguslikes küsimustes igal kolmapäeval Tallinnas MTÜ Lastekaitse Liit büroos.

 

Lisainfo:

Alar Tamm
juhataja

50 86 656

alar@lastekaitseliit.ee

 

 

Leave a Comment

14 + 12 =
Please leave these two fields as-is: