Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Väärtused, mis ühendavad

Linde toitmas (Small)Keila Lasteaed Vikerkaar osaleb Comeniuse koolide koostööprojektis „European values … our values” (Euroopa väärtused…meie väärtused). Projekt kestab 01.08.2013 kuni 31.07.2015. Projekti rahastab SA Archimedes Euroopa Liidu COMENIUSE raamprogrammi kaudu.
Comeniuse koolide koostööprojekt arendab laste ja haridustöötajate teadmisi ja mõistmist Euroopa kultuuride, keelte ja väärtuste mitmekesisuse kohta.
Projektis, kus osaleb Keila Lasteaed Vikerkaar on neli riiki: Eesti, Ungari (Ungaris on kaks eraldi asutust), Saksamaa ja Prantsusmaa. Iga osalejamaa on valmistanud nukud, kes reisivad partnerriikides. Külas olles tutvustavad nad oma kodumaad ja traditsioone. Igal riigil on valitud väärtus, mida koos nukkudega põhjalikult käsitletakse.
Eesti: usaldus
Ungari: vaprus ja sõbralikkus
Saksamaa: vabadus
Prantsusmaa: hoolivus
Prantsuse nukud Enora ja Youenn olid Eestis külas 14.10.2013- 21.01.2014.
Meie lasteaias on 12 rühma. Igas rühmas said nukud olla nädal aega.
Prantsuse nädala raames uuriti Euroopa kaarti, lapsed said teada, kus asub Prantsusmaa, milline on tema lipp ja mis on tema pealinn. Käelises tegevuses maalisid lapsed prantsuse rahvuslindu kukke ja lille iirist.
Kuulati Prantsuse keelt, õpiti viisakusväljendeid tere, nägemist, aitäh, palun. Mitmes rühmas loeti prantsuse muinasjutte ja kuulati laule.
Prantsuse nukud Enora ja Youenn tõid kaasa väärtuse hoolimine. Hoolimisest oskasid meie lapsed palju rääkida. Lapsed teadsid, et hoolimine on üksteise hoidmine, kuulamine, märkamine, austamine, abistamine, hea sõna mis teeb rõõmu.
Igapäevategevused ja mängud olid rohkem kui tavaliselt seotud antud väärtuse ja selle mõtestamisega. Hoolimine ei ole ainult suhted inimeste vahel, vaid tähelepanelik tuleb olla ka kõige ümbritseva suhtes. Meie lasteaias on juba ammu traditsiooniks toita talvel külma ja lumega linde. Lasteaia hoovis on nende jaoks söögimajakesed, kuhu saab panna seemneid ja teri. Lapsed olid kindlad, et nukud Enora ja Youenn ei ole varem linde toitnud ning talvel kelgutamas käinud, rõõmuga võeti nüüd sinna uued sõbrad kaasa.
Enora ja Youenne reisisid edasi Ungarisse ja Vikerkaare lasteaia lapsed jäävad
ootama külalisnukke Saksamaalt

Keila Lasteaed Vikerkaar õpetajad: Malle Alter ja Merike Oldekop

 

Leave a Comment

6 + 3 =
Please leave these two fields as-is: