Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Tasuta juriidiline nõustamine lastega peredele jätkub 2014-2015

Eile kinnitas justiitsminister Hanno Pevkur käskkirja, millega Justiitsministeerium toetab MTÜ Lastekaitse Liidu lastega peredele suunatud tasuta juriidilise nõustamise projekti „Hea nõu lastega peredele“ järgmisel kahel aastal.

Tasuta nõustamised on mõeldud eeskätt lastega peredele, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei ole suutelised tasu eest nõu ja abi otsima. Igapäevane  praktika näitab, et ühiskonnas on väga suur vajadus tasuta õigusnõustamise järele, eriti venekeelse elanikkonna hulgas. Seega on väga tervitatav, et riik õigusteenuse kättesaadavuse parandamisele õla alla pani,“ rõhutas MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Alar Tamm.

Aastal 2010 alguse saanud Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu heategevusliku projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames on 2014 aasta alguseks advokaadid perekonnaõiguse vallas nõustanud üle 650 abivajaja (sh 2013 aastal 165 inimest). Projektiga seotud advokaadid on andnud nõusoleku jätkata tasuta nõustamistega ka 2014-2015 aastal, käesoleval aastal konkreetselt: Ene Ahas, Helen Hääl, Helina Luksepp, Katrin Orav, Senny Pello, Piret Simm, Eva Tibar-Šuvalov ja Helen-Lumelille Tomberg. ”Heategevuslikku projekti panustamine on ka advokaatidele oluline, kuivõrd see annab võimaluse ühiskonnas midagi positiivset ära teha.

Aastate jooksul saadud tagasiside näitab, et perekonnaõiguse teemad on ühiskonnas väga aktuaalsed ja inimesed saavad tasuta nõustamistest abi,” tõdes Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni esinaine Katrin Orav.

Sotsiaalselt vastutustundliku organisatsioonina on Advokatuur eeskujuks ka teistele organisatsioonidele. Venekeelsete tõlgetega on projekti toetanud suhtekorraldusfirma Corpore, eesotsas partner Aleksandra Moorast´iga. Hea meel on teatada, et 2014. aastal liitub projektiga Notarite Koda, kes on andnud nõusoleku panustada nii nõustamisel (teemad: alaealised pärijad, alaealise varaga tehtavad tehingud jne), temaatiliste artiklitega veebiajakirjas Märka Last kui ka lastekaitsetöötajate koolitamisel.

Lastega seotud perekonna- ja  pärimisõiguslikes küsimustes nõustamise vajadusega puutuvad notarid pea igapäevaselt  kokku.  Seepärast on meil  heameel liituda projektiga, mis võimaldab tasuta õigusabi nendele, kellele see ei ole kättesaadav ning jagada oma kogemusi ja teadmisi koolitusseminaridel,“ tõdes Notarite Koja esimees Anne Saaber.

Samas senisest enam on vaja toetada ka kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaid, et nad saaksid osutada kvaliteetset esmatasandinõustamist lapsevanematele lapsi puudutavates õigusalastes küsimustes. Erinevad uuringud kinnitavad lastekaitsetöötajate vajadust õigusalase koolitusnõustamise järele.

Seega on MTÜ Lastekaitse Liidul kavas 2014-2015 koostöös Eesti Advokatuuri, Notarite Koja ja Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga jätkata õigusalaste koolitusseminaridega „Samal poolel – lapse poolel“ lastekaitsetöötajatele üle Eesti, et tõsta spetsialistide pädevust esmatasandi nõustamisel, ning vähendada seeläbi vajadust õigusnõustamise järele tervikuna.

 

Nõustamised toimuvad:

Tasuta nõustamised (nii eesti kui vene keeles) toimuvad eelneva registreerimise alusel kolmapäeviti Tallinnas, Lastekaitse Liidu büroos (Endla 6-18, telefon 6311-128), ning igal kolmapäeval 15.00 – 18.00 nõustatakse kolme kuni viit abivajajat. Nõustamisaja sisse mahub vajalikel juhtudel ka riigi õigusabi taotlemise võimaluste tutvustamine ja abi selles osas.

Nõustamine toimub Hiiumaa Lastekaitse Ühingu koordineerimisel Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuses HUPS ruumes, Uus tn 2b, Kärdla, kord kuus kolmapäeviti kell 15:00 – 18:00. Nõustamine toimub interneti teel Skype vahendusel. NB! Nõustamise eelduseks eelregistreerimine: 5245029; lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee

Täiendav info: www.lastekaitseliit.ee

 

Lisainfo:

 

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

Tel: 50 86 656

 

 

Kristel Voltenberg
Eesti Advokatuuri kantsler
Tel: 662 0665
E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee

Leave a Comment

3 + 4 =
Please leave these two fields as-is: