Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Rahvusõhtud Tartu lasteaias Päkapikk

Ukraina3 (1) (Small)Tartu Lasteaed Päkapikk motoks on: „Päkapiku mängumaal mängides ma targaks saan“ ning lasteaia üheks eripäraks on erinevate kultuuride integratsioon – lasteaias käib väga erineva kultuuritaustaga peredest pärit lapsi. Hetkel on lasteaias lapsed kelle koduseks keeleks eesti, leedu. ukraina, armeenia, prantsuse või vene keel. Seetõttu peame väga oluliseks, et lapsed teavad ning austavad ka kaaslaste rahvust ning nende rahvuskombeid ja saavad läbi mänguliste tegevuste nendega tuttavaks.

Ukraina8 (Small)Päkapiku lasteaias on kolm liitrühma, kus tegutsevad koos lapsed vanuses 2-7 aastat, neist üks rühm on vene õppekeelega – Õnneseened.  Õnneseente rühmas käib lapsi neljast erinevast rahvusest, kellest kolm on leedulased ning nende kodune keel on leedu keel, kahe lapse koduseks keeleks on ukraina keel ning ühel lapsel armeenia keel. Sel õppeaastal otsustati rühmas korraldada Leedu ja Ukraina rahvusõhtud, kuna järgmisest õppeaastast naasevad kodumaale Leedu lapsed ning üks Ukraina laps, järgmisel õppeaastal on tulemas Armeenia õhtu.

Veebruari esimesel nädalal võtsid Õnneseened ette reisi ümber Balti mere, pikemalt peatuti Leedus. Nädala vältel uurisid lapsed Leedu rahvussümboolikat, -mänge ning -kombeid.  Lasteaia saalis oli ülesse seatud Leedu teemaline näitus. Koostöös lapsevanematega toimus meeleolukas ning tegevusterohke Leedu õhtu. Õhtu algas külalistele soola-leiva pakkumise ning tere tulemast leedu keelse „Tere tulemast!“ – „Sveiki!“ soovimisega. Järgnesid videoprogramm Leedust, leedukeelsete sõnade õppimine, laulud-mängud leedu keeles. Selgeks said leedukeelsed sõnad: Tere! – Labas!; Head aega! – Ate, iki, iki, pasimatymo!; Aitäh! – Aciu!; Saame sõpradeks! – Draugaukime! Leedu lapsed esinesid emakeelsete lauludega ning õpetasid kaaslastele lihtsamaid rahvamänge. Kuna leedulestele on väga tähtis korvpall, siis toimus ka väikene korvpallivõistlus, kus võitjateks olid kõik osalejad. Õhtu lõppes leedupäraste maiustuste mekkimisega.

Märtsi lõpus jõudsid lapsed oma rännakutega Ukrainasse, taas uuriti terve nädala vältel Ukraina rahvussümboolikat ning -kombeid. Saalis oli teistele lasteaia lastele ning vanematele Ukrainat tutvustav näitus, kus olid väljas Ukraina sümboolika, laste rahvariided, keraamika, fotod Ukrainast. Eesti õppekeelega rühmadele esitati Ukraina muinasjutu „Kolosok“ põhjal lavastatud näidend kuhu olid põimitud ukraina rahvatantsud ning –laulud. Näidendit esitati vanematele Emadepäevaks ning plaanis on kutsuda külla näidendit vaatama ka Tartu Lasteaed Sass 5-6 aastased lapsed.

Koostöös lastevanematega toimus ka Ukraina õhtu. Õhtu algas taaskord  külalistele soola-leiva pakkumise ning tere tulemast soovimisega – seekord ukraina keeles. Ukraina õhtut viis läbi lapsevanem ukraina keeles rääkides, tõlgiks oli rühmaõpetaja Taja. Selgus, et vene keelt kõnelevatele vanematele-lastele polnud mõne lause juurest tõlki vajagi, osade sõnade tähendust tajuti tõlkimatagi. Traditsiooni järgides õpiti ka ukrainakeelseid väljendeid: Tere! – Доброго дня!; Head aega! – До побачення!;  Aitäh! – Дякую!; Minu nimi on…-  Мене звати…; Saame sõpradeks! – Давай дружити!. Mängiti mitmeid ukraina rahvamänge, kuulati ukrainakeelseid laule-luuletusi. Lapsed tantsisid ukraina rahvatantse, mis olid rühma- ja muusikaõpetaja abiga selgeks õpitud. Õhtu lõpetuseks kinkisid Ukraina lapsed kaaslastele korvi ukrainapäraste maiustustega, et järgmisel päeval koos rühmas meeleolukat õhtut meenutada.

Rahvusõhtud ning teiste rahvaste kultuuriga tutvumine on rikastanud Päkapiku lasteaia suuri ja väikeseid päkapikke. Meie erinevused on meie rikkus.

 

Liina Kala

Tartu Lasteaed Päkapikk õppealajuhataja

                               

Leave a Comment

6 + 9 =
Please leave these two fields as-is: