Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kodu, lasteaed, kool – huvitavate võimaluste kasvumaa

Johannes Käisi Selts on ellu kutsutud mitte üksnes austusest kooliuuendaja Johannes Käisi pedagoogilise pärandi vastu, seltsi eesmärk on avaram – aidata kaasa eesti rahvusliku identiteedi säilimisele eesti pedagoogika väärtustamise, teadvustamise ja levitamise kaudu, mõtestades ja edendades Eesti hariduslugu. Selts koondab kõiki, kes tahavad kaasa aidata Joh Käisi pedagoogilise pärandi uurimisele ja propageerimisele, tema ideede ja meetodite rakendamisele tänases lasteaias ja koolis. Johannes Käisi Seltsi liikmeskond on aktiivne – toimuvad teemakohased konverentsid, seminarid, pedagoogilise kirjutise võistlus haridusloolise ainese ja parima praktika kogumiseks, osaletakse hariduslike materjalide koostamisel, toimib koostööpartnerlus, tunnustame pedagooge. Peagi on käes suvekooli toimumise aeg, kus lähtuvalt aastateemast Kodu, lasteaed, kool – huvitavate võimaluste kasvumaa käsitletakse huvitavaid hariduslike võimalusi läbi parima praktika. Jätkuna eelmise aasta teemale käsitleme pärimusmuusika ja rahvatantsu teemat – oli ju 2013. aasta kultuuripärandi aasta, mil Johannes Käisi Selts tegutses teema Kodu, lasteaed, kool – kultuuripärija kasvumaa raames. 2014.a algatusest Huvitav Kool saime innustust meiegi. Suvekoolis esinevad ettekannetega ja sisustavad töötubasid pedagoogid, kes võimaldavad lastel/õpilastel areneda, õppida ja kogeda läbi draama- ja projektõppe või mängides matemaatika õpiabi tundides. Huvitavaks võimaluseks on elamuslik õpe, mille puhul on protsess sama tähtis kui tulemus, või kogemusõpe, mis toetub õppija kogemusele ning otsese kogemuse tulemusena tekib muutus elukogemuses. KAE Kooli ning JukuAkadeemia eesmärgiks on õpilaste huvi äratamine teaduse ja teadmiste vastu. Avarast kasvumaast kõnelevad Joh Käisi preemia 2013. a lauredaadid. Suvekool toimub 12 – 13. augustil 2014. a Pärnumaal Maria talus ning täpsem suvekooli kava on Johannes Käisi Seltsi koduleheküljel: http://johanneskais.wordpress.com

 

Aina Alunurm

Johannes Käisi Seltsi juhatuse esimees

Leave a Comment

12 + 15 =
Please leave these two fields as-is: