Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Riik ei tohi lastekaitseseadusega kauem venitada!

28.05.2014. oli valitsuse istungil arutluse all uue lastekaitseseaduse eelnõu.

MTÜ Lastekaitse Liit peab äärmiselt oluliseksÜRO lapse õiguste konventsiooniga kooskõlas oleva ja lapse huvisid esikohale seadva lastekaitseseaduse vastuvõtmist. Tunnustust väärivad Sotsiaalministeeriumi sammud uue lastekaitseseaduse koostamisel, eraldi saab eelnõus välja tuua lapse parimast huvist lähtumise kohustuse ja laste füüsilise karistamise keelustamise.

Aastal 1992 vastu võetud lastekaitse seadus on iganenud redaktsiooniga, liigselt deklaratiivne ja abstraktne. Uuest ajakohasest ja rakendatavast seadusest on räägitud juba aastaid. Lastesse puutuv regulatsioon ei tohi olla õigusloome teisejärguline valdkond. Peaminister Taavi Rõivas toonitas oma kõnes valitsuse moodustamise alustest Riigikogus, 24. märtsil 2014, et iga inimene, iga laps on Eesti jaoks oluline.MTÜ Lastekaitse Liit juhib valitsuse tähelepanu asjaolule, et lastel ei ole aega oodata, ning lastekaitseseadusega venitamine oleks lapse õigustega vastuolus!

ÜRO lapse õiguste konventsiooniga 1991. aastal ühinenuna on Eesti kohustunud tagama lapse õigused ja rakendama selleks vajalikke meetmeid, kuid lapse kui täieõigusliku ühiskonnaliikme väärtustamine nõuab jätkuvalt selgesuunalist, järjepidevat ja poliitikaülest tegutsemist.Lapse õiguste edendamine ja kaitse on üks Euroopa Liidu eesmärke. Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 nõutakse selgesõnaliselt, et Euroopa Liit peab edendama lapse õiguste kaitset, sama toetab ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta.

 

 

 

 

Leave a Comment

3 + 9 =
Please leave these two fields as-is: