Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Siin ja sealpool puiesteed

Mustakivi lasteaia etendus Haned, luiged (Small)Tallinna Mustakivi Lasteaia ja Tallinna Kivila Lasteaia vahel on head partnerlussuhted. Kuna lasteasutused on naaberlasteaiad, kahel pool puiesteed, siis on nii lasteaedade juhtkonnad kui ka õpetajad hästi kursis naabrite juures toimuva õppetööga. Tihe koostöö toimub ka lasteürituste läbiviimise osas. Toimuvad rahvakalendri tähtpäevadele pühendatud kontserdid, näitused ja muidugi lasteetendused, kus saavad osaleda mõlema lasteasutuse lapsed. Lapsed tutvuvad eesti ja vene rahvuskultuuri traditsioonide ja kommetega läbi mängude ja laulude, vahetult ise osaledes koosmängudes ja lauludes.

Selle õppeaasta teemaks on „Sõbrad siin ja sealpool puiesteed“.  Projektis osalevad lapsed, kes saavad vahetu kogemuse kaudu tutvustada oma rahvakultuuri:  lavastades rahvusmuinasjutte, lugedes luuletusi. Kuna on liikumisaasta siis, pöörame tähelepanu ka liikumisele, mängime sõpradega jalgpalli ning tantsime erinevaid  lõbusaid tantse. Käesolevas projektis sai kaasa lüüa paju rohkem lapsi kui eelmistes projektides, osales üle 150 lapse.

Kivila lasteaia etendus Teele, teele kurekesed (Small)Projekt algas muinasjuttude lavastamisega. Lasteaiad lavastasid rahutraditsioonidele põhinevat muinasjuttu. Üllatusena oli mõlemad lasteaiad valinud linnuteemalised muinasjutus. Tallinna Kivila lasteaed lavastas „Teele teele kurekesed“ linnulaulud inimeste keeles. Etenduses olid kaasatud kõik rühma lapsed, igaüks sai laulda „oma“ linnu laulu. Linnulaulu vahele olid põimitud erinevad tantsud ja laulumängud. Peale etendust toimus ühine laulumäng.

Tallinna Mustakivi lasteaed lavastas vene muinasjutu „Haned luiged“  Etendus oli muusikal, koos täiuslike kostüümidega.
Selgeks olid õpitud paljud laulud ja tantsud, see etendus oli väga vahva ja  nauditav. Etenduse lõpus tantsisid nii näitlejad kui vaatajad sõbralikult tantsuringis.

Järgnes emakeelepäeval „Luulekohvik“ Lapsed esitasid  eestikeelseid  luuletusi. Vahvad olid väikesed dramatiseeringud, mis elavdasid luuletusi. Tallinna Kivila lasteaias toimus enne seda luulekonkurss, kus valiti välja parimad. Uskuge, konkurss oli väga suur. Luuletuste vahel esinesid väikesed tantsijad Tallinna Mustakivi lasteaiast   Kohvikulaudadel oli palju lastele meelepäraseid maiustusi.

Keskaegne klassikaline Pavaan (Small)Tantsufestivalist võtsid osa üheksa erineva rühma lapsed. Festivalil olid esindatud tantsud alates  rahvatantsust kuni moderntantsuni. Tallinna Kivila lasteaia lapsed esitasid „Narride tantsu“ lapsed näitasid oma akrobaatilisi oskusi, samuti soliidne keskajatants „Pavaan“, mille tarvis õmblesid õpetajad poistele  vestid ja tüdrukud meisterdasid endale ilusad  lillepärjad. Lõbus oli samuti „Poiste tants hobustega“ bravuurikad kauboid kepphobustel.

Tallinna Mustakivi lasteaed alustas kaasakiskuva „Pesunaiste tantsuga“  Järgnesid  traditsioonilised vene rahvatantsud tüdrukute tants rätikutega ja poiste tants lusikatega. Need tantsud panid kogu saali kaasa elama. Muidugi ei puudunud juba traditsiooniks muutunud ühistants. Festivali lõpus jagati osalejatele komme ja tantsude selgeks õpetanud õpetajatele kauneid kevadlilli. Muusikaõpetajad vahetasid noote, sooviga rakendada neid oma lasteaias. Tean, et Pesunaiste tants on juba ühe rühma emadepäeva kavas esindatud.

Jalgpallimat¨ Kuristiku Gümnaasiumi staadionil (Small)Jalgpallimats toimus Kuristiku Gümnaasiumi uuel staadionil, kuhu oma võistkonnale kaasa elama tulid kõik lasteaias käivad lapsed. Sõpruskohtumine algas lasteaia juurest uhke rongkäiguga. Õhupallid, rütmipillid, pasunad kõik nii nagu päriselt.

Puiesteele kahe lasteaiavahel panime välja laste loomingu näituse, lapsed joonistasid nii asfaldile kui ka paberile pilte projekti ajal toimunud üritustest.

Projektis osalenud lapsel oli lõbus ning  nad said aru, et vaatamata erinevale emakeelele ja kultuuritaustale meeldib kõikidele laulda, tantsida ja sportida.

Tallinna Kivila Lasteaia

õppealajuhataja Riina Aruksaar

 

Leave a Comment

15 + 8 =
Please leave these two fields as-is: