Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

01.september 2014 – Üksteist arvestav ja kaasav koolikultuur parendab koolikeskkonda ning mõjutab kodu

Uus kooliaasta on algamas. Ainuüksi 1. klassi läheb sel õppeaastal 15 000 õpilast. Üldhariduskoolide päevaõppe 137 000 õppuri õpetamine ja kasvatamine on väljakutse mitte ainult kodu ja kooli, vaid kogu ühiskonna jaoks.

Positiivne ja üksteist toetav keskkond tekib kooli hoolivuse, julguse, austuse ja sallivuse kaudu. Need on MTÜ Lastekaitse Liit üleriigilise projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ põhiväärtused. „Laps on aktiivne. Täiskasvanu töötagu iseenda ja lapsega selle nimel, et aktiivsust õhutada ja õigesse kanalisse suunata. Lubatagu lastele oma arvamus. Õpetatagu neid seda väärikalt avaldama, kuid ka vastaspoole arvamust kuulama ja arvestama. Kaasatagu lapsi kõikidesse neid puudutavaisse otsustustesse. Õppigu lapsed koolis suhtlema aktiivselt, kuid lugupidavalt nii kaaslaste kui täiskasvanutega, olema kriitilised, kuid alati konstruktiivsed ja koostöö poolt,“ ütleb Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liit president.

Järjekordse kooliaasta teevad kordumatuks uued ülesanded isikliku täiustumise teel. Meie kohustus on toetada iga lapse, aga eriti hariduslike erivajadustega (sh ka andekate) õpilaste arengut. Eesmärgi saavutame ühise ja koondava koostöö kaudu. „Üheskoos!“ kõlab selle aasta ka Koolirahu moto. See tähendab koostööd ja aktiivselt häid suhteid nii õpilaste endi kui nende ja õpetajate vahel. Sama moto rõhutab õpetajate omavahelist ning kooli ja kodu ühist panustamist tuleviku Eesti nimel. Täiskasvanud peavad lapsi suunates koolikultuuri kujundama, sest õpilaste endi loodud ja hoitud head suhted taandavad halbu käitumismudeleid.“ Pole halbu õpilasi. On halvad käitumismallid,“ ütleb Tiivi Tiido, Viljandi Haridus- ja kultuuriameti juhataja..

Ühiskonna täisväärtuslikuks liikmeks olemine ei sõltu east. ÜRO lapse õiguste konventsioon tunnustab lapse õigust olla ära kuulatud ja konventsiooni kohaselt on lapsel õigus avaldada arvamust igas teda puudutavas küsimuses. Käesoleval aastal viib MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Õpilasesinduste Liiduga valdkonna kaardistamiseks ja arendamiseks läbi uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis”, mille eesmärgiks on laste ja noorte seas läbiviidava küsitluse käigus selgitada välja, mil määral kaasavad koolid lapsi koolielu puudutavatesse otsustesse, mil viisil ja mis teemadel nad seda teevad. Samuti, kas kaasamine on laste ja noorte arvates piisav, mis teemadel nad sooviksid sõna sekka öelda, ning mil viisil nad seda kõige meelsamini teeksid. Lastel ja noortel on võimalik küsitlusele vastata eesti ja vene keeles  Lastekaitse Liidu kodulehel: http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/kaasamine/kusimustik-laste-ja-noorte-osalus-ja-kaasamine-koolis/.Uuringu tulemusi esitletakse 20. novembril 2014 MTÜ Lastekaitse Liit poolt korraldataval lapse õiguste konventsiooni 25-aastapäevale pühendatud konverentsil: “Lapse hääl!”.

 Kontakt: MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Martin Medar

Tel: 55694365

martin@lastekaitseliit.ee

MTÜ Lastekaitse Liit Loone Ots

president Tel: 5591 2536

Leave a Comment

7 + 2 =
Please leave these two fields as-is: