Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Matemaatika tegevusi õuesõppeks, kui ka toasõppeks 5-7-aastastele lastele

mata (Small) Õppevahend on mõeldud 5-7-aastastele lastele. Õppemänguks on “Looduse trips-traps-trull”, mille aluseks on võetud algne „Trips-traps-trull“ mäng. Õppevahend on multifunktsionaalne ning selles on võimalik siduda erinevaid õppe- ja kasvatustegevuse valdkondi (matemaatika, keel ja kõne, mina ja keskkond, kunst).

Koostatud õppevahend on mõeldud mängimiseks nii grupis kui ka individuaalselt nii õues kui ka toas. Et mäng oleks lastele põnev, siis valmistavad lapsed õpetaja juhendamisel ise mängu „Trips-traps-trull“, kasutades selleks looduslikku matejali ja jääkmaterjali. Lapsed valmistavad nii mängu põhja kui ka mängimiseks vajalikud vahendid. Õppemängus võib kasutada erinevaid vahendeid: looduslikku matejali, jääkmatejalist esemeid, laste meisterdatud asju, pilte ja valmisesemeid. Õppevahend annab võimaluse õpetajal kontrollida laste teadmisi ja oskusi.

Õppevahend aitab saavutada järgmisi matemaatika eesmärke (eesmärk kohandatakse vastavalt vanusele ja teemale).

Laps oskab:

  • näha matemaatilisi seoseid mängu mängimisel;
  • orienteeruda mängu pinnal ja enda ümbruses;
  • mõista mõõtmistegevust mängu valmistamisel (pikem-lühem, ühepikkune);
  • määrata eseme asukohta teise eseme suhtes kasutades mõisteid üleval–all–keskel, sees-kõrval, vasakul-paremal jne;
  • järjestada esemeid teatud tunnuse alusel ja loendada kaheksani;
  • rühmitada esemeid ühe kahe tunnuse alusel ja võrrelda esemete hulki;
  • võrrelda esemeid, kasutades mõisteid rohkem, vähem, suurem, väiksem, ümmargune, kandiline, piklik jne;
  • ära tunda geomeetrilisi kujundeid (ring, nelinurk, ruut, komnurk, ristkülik).

Tegevus õuesõppeks, valdkonnad (keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika)

Trips-Traps-Trull (Small)Õpetaja juhendamisel on laste poolt valmistatud kaks erinevat „ Looduse trips-traps-trulli“ mängu õues mängimiseks. Mängu põhja meisterdamisel lapsed mõõdavad, loendavad ning sobitavad kokku oksi ning võrdlevad neid (paksem-peenem) ning tunnevad ära, mis puu oksad need on. Lapsed kasutavad mängimiseks kastaneid, käbisid, pottidesse istutatud erinevaid maitsetaimi.

Lapsed orienteeruvad mängu pinnal ning oskavad kirjeldada, häälida, võrrelda (pikk, ümmargune, kandiline) ja loendada esemeid, millega hakatakse mängima. Lapsed moodustavad hulki ühe tunnuse alusel ja kasutavad kõnes mõisteid üleval, all, keskel. Lapsed kasutavad mängimiseks kastaneid, käbisid, pottidesse istutatud erinevaid maitsetaimi jne.

 Tegvus nii toas- kui õuesõppeks (keel-kõne, mina ja keskkond, matemaatika, kunst)

Lapsed valmistavad ise mängimiseks vahendid, kivide peale kleebitakse salvrätitehnikas liblikad ja lepatriinud jne. Lapsed orienteeruvad mängu pinnal, loendavad ja võrdlevad liblikaid, lepatriinusid ja kivisid ning moodustavad hulki ühe või kahe tunnuse alusel.

Näiteks: Mitu väikest ja suurt kivi on lepatriinudega ja liblikatega? Lapsed määravad mängu keskkoha ja ütlevad, missugust geomeetrilist kujundit nad mängu keskel näevad ning missugune putukas on selle sees. Lapsed oskavad määrata teisi esemeid keskel asuva eseme suhtes, kasutades kõnes mõisteid vasakul ja paremal, üleval-all. Lapsed vastavad küsimusele täislausega.

 

Anne-Ly Rumma vanempedagoog

MLA Viimsi Lasteaiad

Leave a Comment

13 + 2 =
Please leave these two fields as-is: