Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lastefond toetab Elva perekodu laste visiite eriarstide juurde

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond katab Elva perekodu laste sõidukulud Tartus asuvate pshühhiaatrite, psühholoogide ja teiste erialaspetsialistide juurde.

Elva perekodu on asenduskoduks 35-le vanemliku hoolitsuseta lapsele, kellest suur osa vajab oma puude, käitumis-, psüühika- või tundeeluhäirete tõttu psühhiaatrilist abi ja teisi tugiteenuseid, mida osutatakse 30 km kaugusel Tartu linnas.

„Et lastele vajalikku abi pakkuda, tuleb meil teha aastas vähemalt 100 sõitu Tartusse,“ räägib Elva perekodu sotsiaaltöötaja Madli Põldoja. „Koos vähemalt samas mahus sõitudega erinevate eriarstide juurde ning kooli, tekitavad sõidukulud asenduskodule üsna suuri väljaminekuid. Just psühhiaatrilise abi ja tugiteenuste saamine on laste jaoks väga oluline, sest kõik, mis on katki nende sees, mõjutab ka kogu nende välist maailma: kuidas nad seda näevad ja kuidas selles edasi elavad,“ selgitab ta.

Tagamaks asenduskodu lastele vajaliku abi ja teenuste kättesaadavus, pöörduti toetuse saamiseks Lastefondi poole, kes katab oma tänavuaastase põhikampaania „Katkised hinged“ raames esialgu aasta jooksul Elva perekodu laste sõidukulud erialaspetsilistide juurde.

Loe Lastefondi tänavuaastasest põhikampaaniast kampaaniast pikemalt fondi kodulehelt ning vaata, kuidas Sinagi aidata saad.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga.

 

Lisainfo:
Sandra Liiv
SA TÜK Lastefondi tegevjuht
tel: 55 43 794
e-post: info@lastefond.eesandra@lastefond.ee
Pressiteate koostas:
Merili Kärner
SA TÜK Lastefondi projekti- ja teabejuht
e-post: merili.karner@lastefond.ee

 

Leave a Comment

13 + 7 =
Please leave these two fields as-is: