Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Jagatud kogemus – lasteaiaõpetaja arengu toetaja

 

KDSC_0653 (Small)ui teil on õun ja mul on õun ja kui me vahetame neid õunu, siis jääb nii teile kui mulle üks õun. Aga kui teil on idee ja minul on idee ja me vahetame neid ideid, siis on meil mõlemal kaks ideed.                                                                                     George Bernard Shaw

Tartu Lasteaed Piilupesa arengukavas aastateks 2014-2020 näeme muu hulgas ette rohkem planeerida kogemuste vahetamist ja info jagamist, mis aitab toetada õpetajat tema isiklikus arengus. Lasteaiaõpetaja, nagu ükskõik millisel muul erialal töötav inimene tänasel päeval, on eelkõige õppija, uutele ideedele avatud, innustuv, arenev.

Eneseanalüüs ja konstruktiivne tagasiside annavad suuna

Olles uurinud Tartu linna ja ka teiste piirkondade lasteaedade arengukavasid, selgub, et lasteaedades on põhiliseks kogemuste vahetamise viisiks lahtised tegevused kolleegidele. Oleme õpetajatega omakeskis arutanud selle vormi ja efektiivsuse üle. Sageli kuuleme, et lahtine tegevus tekitab pigem õpetajatele pingeid, kui on positiivne.

Meie muidu nii avatud ja loovad õpetajad ei armasta millegipärast näidata oma head tööd. Raske on analüüsida oma tegevusi, aga kõige enam probleeme tekitab kolleegi tegevusele hinnangu andmine. Ometi on konstruktiivne tagasiside oluline õpetaja eneseanalüüsi koostamisel, koolitusvajaduste mõistmisel, edaspidiste tegevuste planeerimisel ja selle läbi professionaalsel arengul.

Rühma täiskasvanud ja lapsed koos õue õppima

Meie oma rühmas oleme alati arvanud, et lahtine tegevus on hea võimalus jagada vahvaid ideid ja näidata rühma toredaid lapsi ka kolleegidele. Meie majas töötab aastaid arendustöö rühm, kelle ettepanekul ja teiste õpetajate nõusolekul oleme juba mitmel õppeaastal viinud lahtised tegevused läbi paaristööna õues. See tähendab, et tegevuse viivad läbi mõlemad rühma õpetajad ja kaasatud on õpetaja abi. Selline tegevus tekitab õpetajatele kindlasti vähem pingeid, sest vastutus on jagatud, samuti on hea võimalus näidata omavahelist koostööoskust.

Õues õppimisest saavad palju elamusi ka lapsed, kes  on alati avatud uuele keskkonnale ja tavapärasest teistsugustele tegevustele.

Kogemustele toetudes leiame uusi ideid

Sel õppeaastal proovisime hoopis uut lähenemist õpetajate töö ja koostöö hindamiseks. Lasteaia käesolevat õppeaastat läbiv teema on „Hoolin oma tervisest!“. Sellest lähtuvalt  otsustasime õues õppimisega jätkata, muuta see süsteemsemaks ja luua paremad tingimused. Seega asendasime lahtise tegevuse laste vanusele vastava tervise-õpperaja koostamise ja sellel tegevuste läbiviimisega.

Selle raja läbime  lastega kolm korda aastas – rõõmsavärvilisel sügisel, lumisel talvel ja õiterohkel kevadel. Meeleldi tuleb õpperajale kaasa ka õppealajuhataja, kes aitab tegevused jäädvustada fotodele. Kevadel, kui rada on läbitud kolmel korral, kajastame neid õppetegevusi plakatil. Plakatitest koostame kevadnäituse nii kolleegidele kui ka lapsevanematele uudistamiseks. Kevadisel pedagoogilisel koosolekul analüüsime ise oma õppekäike ja jagame kogemusi.

Meie oleme seisukohal, et liigne pinge summutab õpetajate loomingulisuse ja töörõõmu. Sellepärast katsetame meie õpetajate ettepanekul alternatiivseid võimalusi lahtistele tegevustele ja soovitame seda teha teistelgi. Jõudu koostööle!

 

Anne Andla ja Eve Vilson  Tartu Lasteaed Piilupesa õpetajad

Leave a Comment

6 + 6 =
Please leave these two fields as-is: