Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Tartus tähistatakse rahvusvahelist autismipäeva teabepäevaga

Neljapäeval, 2. aprillil korraldavad TÜ Kliinikumi Lastefond, Tartu Herbert Masingu kool, Eesti Autismiühing ja TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskus Tartus teabepäeva “Räägime autismist”, kus häire kohta jagavad infot sellega lähedalt kokku puutujad.

Eesti Autismiühingu juhatuse esinaine Marianne Kuzemtšenko sõnul soovitakse Masingu koolis toimuva teabepäevaga juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et autism ei ole sünonüüm „kasvatamatusele“ ega ka häbimärk, vaid keeruline häire, mille väljendusvormid ja raskusaste on inimeseti väga erinev. „Autism on muutunud n-ö käibesõnaks, mida kasutatakse tihti selliste situatsioonide ja inimeste puhul, mida ei mõisteta. Tartu Herbert Masingu Kool on omal alal juhtiv kool Eestis, kus tegeldakse väga erinevate autistlike lastega. Seda väärtuslikku kogemust jagades ja tutvustades aitame nii lapsevanemaid kui ka spetsialiste nende igapäevatöös,“ räägib ta.

Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv ütleb, et autismipäeva korraldamises osaletakse hea meelega, sest see võimaldab täita üht fondi eesmärki – tõsta elanikkonna teadlikkust niivõrd olulisel teemal. „Koostöös valdkonna tippudega on olnud rõõm organiseerida üritus, kus osalejad saavad erinevate lühiettekannete, praktiliste töötubade või vestlusgruppide vahendusel ammutada uut informatsiooni ning vahetada kogemusi teiste igapäevaselt autismiga kokkupuutuvate inimestega.

Teabepäeval jagavad oma kogemusi seoses autistlike laste õpetamisega Masingu kooli õpetajad Mai Suuder ja Kristina Tupits ning autistliku lapse kasvatamisest räägib lapsevanem Kaja Leppik. Autismist meedikute pilgu läbi kõnelevad TÜ Kliinikumi neuroloog, emeriitprofessor Tiina Talvik ning TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lastepsühhiaater dr Anu Susi.

Läbi viiakse ka seitse temaatilist õpituba, sh nt „Intellektipuudega autistlikud lapsed koolis“ ja „Saviteraapia õpituba“ ning esitletakse raamatut „Autism. Meie laste lood 2“. Lisaks on kõigil huvilistel võimalik päeva jooksul tutvuda kooli raamatukogus näitusega autismialastest raamatutest ja materjalidest ning soetada kohapeal olemasolevaid ja uusi raamatuid.

Täpse päevakavaga saab tutvuda siin.

Autism on arenguhäire, mis mõjutab inimese suhtlemisvõimet ja suhteid teiste inimestega ning tema maailmatõlgendust. Rahvusvahelist autismipäeva tähistatakse üle maailma 2. aprillil alates 2008. aastast ning sellele pani aluse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee. Päevaga soovitakse autismile tähelepanu juhtida igal ühiskondlikul tasandil ning tõsta inimeste sellealast teadlikkust. Rahvusvahelise autismipäeva sümbol on sinine pusletükk, mis sümboliseerib häire keerukust ja omasust just poistele.

Teabepäev leiab aset projekti „Lõuna-Eesti laste ja noorukite Vaimse Tervise Keskuse loomine“ raames, mida rahastab Norra toetuste programm „Rahvatervis“, Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga.

Leave a Comment

6 + 2 =
Please leave these two fields as-is: