Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Jõulutunneli toel saab huvitegevuseks abi üle 700 lapse

MTÜ Lastekaitse Liit koos koostööpartneritega on valinud välja ERR heategevusprogrammi Jõulutunneli kaudu kogutud toetuste saajad. Sel aastal oli Jõulutunnelis annetuskõnesid kokku 28 977, milledega koguti 143 109 eurot!

Jõulutunneli 2014 raames koguti annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse Liit vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni, kellel veel ei ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust. Lastekaitse Liidule laekus kokku 1 425 taotlust 134 kohalikust omavalitsusest. Kokku taotleti 536 380,75 eurot.

Paraku võimaldasid ressursid rahuldada taotlusi siiski ainult laekunud summa ulatuses. Kõikidest soovidest rahuldati 704 taotlust 129 kohalikust omavalitsusest. Eelkõige toetatakse lapsi, keda kasvatavad vanavanemad või kes on pärit lasterikastest peredest või on sattunud mingisugustesse raskustesse. Annetused aitavad tasuda huviringi tasu või hankida tegevusteks vajalikke vahendeid. Enim taotlusi tuli spordivahendite soetamiseks ning spordiringide osalustasude toetamiseks – kokku 57%.

Jõulutunneli projekt näitas kui palju lapsi vajab hetkel Eestis toetust huvitegevuses osalemiseks. Kahjuks ei saa televaatajate annetustega kõikide abi vajavate laste vajadusi rahuldada. Seetõttu kutsub MTÜ Lastekaitse Liit üles nii ettevõtjaid kui eraisikuid Lastekaitse Liiduga ühendust võtma ning leidma konkreetseid lahendusi laste toetamisel.

Jõulutunneli projektijuht Lastekaitse Liidust, Helen Karu sõnas: „Peale nädalate pikkuseid koosolekuid nägime me, et meil ei ole võimalik igale abivajavale lapsele leida ressursse, et osta neile jalgpallijalanõud, viiulit või jalgratast. Samas see väike toetus praegu võib sillutada tee suurtele tulevikutähtedele. Ma olen kindel, et ettevõtted, kes praegu meie lastesse panustavad ei kahetse seda.“

Taotlused esitanud isikutel palume pöörduda oma elukoha järgse kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötaja poole alates 8. aprillist.

Otsuse toetuste osas võttis vastu Jõulutunneli üldkomisjon, kuhu kuulusid MTÜ Lastekaitse Liit, Vanurite Eneseabi ja Nõustamiseühing, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Noorsootöö Keskus, Dharma, Sotsiaalministeerium, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Lasterikaste Perede Liit jt esindajad.

MTÜ Lastekaitse Liit tänab kõiki kohalikke partnereid, kes heategevusprogrammile “Jõulutunnel” kaasa aitasid. Heategevusprogramm Jõulutunnel” oli sel aastal ETV eetris juba 15. korda.

Loe täiendavalt ka Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsevast Lastekaitse Liidu Fondist, mis on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi.http://www.lastekaitseliit.ee/toeta-meid/fond-anna-voimalus/

Leave a Comment

12 + 11 =
Please leave these two fields as-is: