Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lastekaitse Liidu üldkogu: Valitsus peab hindama tervikuna oma otsuste mõju lastele!

Laupäeval,25.04. toimunud MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu toonitas, et koalitsioonileppes laste osas kokku lepitud sammud ja nende tegevuste planeeritud katteallikad ei tohi teineteist ära nullida. Laste ja lastega perede heaolu peab paranema ruttu ja reaalselt. See ei tohi jääda loosungiks või teostuda alles aastate pärast.

 

Üldkogul Lastekaitse Liidu presidendiks tagasi valitud Loone Ots rõhutas: „Väga hea, et uuel valitsusel on tahe parandada laste ja lastega perede toimetulekut Eestis. Samas vajame täpseid kalkulatsioone ja mõjuhinnangut selle kohta, kas leitavad katteallikad on jätkusuutlikud ega sea meie perekondi kokkuvõttes veelgi halvemasse olukorda. Me ootame riigilt läbipaistvaid selgitusi ja vastuseid, samuti tahet kavandatud meetmed kiiresti rakendada. Lapse õigustele keskendunud ühenduste katuseorganisatsioon Eurochild taunis 24. aprilli üldkogul pöördumises EL-i poliitikute leiget suhtumist lastega seotud küsimustesse. Eurochild nõuab, et laste huvid oleks poliitiliste otsustuste keskmes. Täpselt samuti peaks Eesti poliitikud suhtuma Eesti lapsesse ja tema peresse.“

 

Aastal 2014 oli Lastekaitse Liidu fookuses laste osalus ja kaasamine, vägivallavaba kasvatus ning kiusamisennetus. Hoo sai sisse projekt „Lapse hääl“, mille ühe olulise tulemusena juurutati lapse õiguste moodul Tartu Ülikoolis ja sõlmiti samasuunaline koostöölepe Tallinna Ülikooliga. Euroopa Komisjoni toel jätkus projekt „Targalt internetis“, milles Lastekaitse Liit koordineerib Eesti turvalise interneti keskust.

Üldkogu eel andis oma head soovid edasi ka Eesti Noorsootöö Keskus. Ta kinnitas, et Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ toel Lastekaitse Liidu poolt ellu viidav üleriiklik projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ aitab muuta Eesti lasteasutusi kiusamisvabaks ning et koostöö Lastekaitse Liiduga kulgeb ladusalt ja tõhusalt.  „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on praegu laienenud 433 Eesti lasteaeda ja 81 kooli, millest 56 alustab programmiga uuel õppeaastal. Projekti käigu ja tulemustega käis 2014 tutvumas liikumise „Kiusamisest vabaks!“ patroon, T. K. K.  Taani kroonprintsess Mary.

 

MTÜ Lastekaitse Liit tiitli „Aasta liige 2014“ pälvis Hiiumaa Lastekaitse Ühing, kes algatas Hiiumaa riskilaste ja  -noorte programmi HELP. Tiitliga tunnustati ka ühingu ja nende perede korraldatud ning laia tähelepanu pälvinud hüpikkohvikut Kärdla Kohvikutepäeval.  Tunnustati hea töö eest ka Sillamäe, Vara valla, Türi ja Pärnumaa Lastekaitse Ühingut.

 

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) taasloodi Viljandis 2. oktoobril 1988. Liit on aastatel 1918- 1940 tegutsenud Eesti Lastekaitse Ühingu õigusjärglane.  Liikmeskonda kuulub 34 juriidilist isikut (lastekaitse ühingut, seltsi või klubi), kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on kooskõlas Lastekaitse Liidu eesmärgi, tegevuse põhisuundadega ning kes soovivad arendada lastekaitsetegevust.

 

Lisateave:

Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liit president, tel 5591 2536

Martin Medar, MTÜ Lastekaitse Liit juhataja, tel 5569 4365

 

Leave a Comment

8 + 13 =
Please leave these two fields as-is: