Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Jänku Juss õpetab lastele ohutut ja turvalist käitumist

P1070328 (Medium)Meie lasteaia Tibu rühmas on Jänku Jussi ohutusvihikud, mille kaudu seletasime ja selgitasime lastele  elektri-, tule-, vee-, liiklus-, interneti- ja koduohutusest  koos täiendavate piltidega.

Lasteaias toimuvad  õppetegevused mängu kaudu ning Jänku Jussi ohutustehnika töövihik aitas oluliselt paremini läbi viia ohutustehnika reeglite tutvustamist. Antud vihik arendas  lastes arusaamist tekstist ning lugemisoskust. Vihikut kasutasime erinevate valdkondade lõimimisel: emakeel- lugemis-, analüüsimis- ja jutustamisoskus; matemaatika- loendamine, järjestamine, rühmitamine; mina ja keskkond- ümbritseva elukeskkonna tajumine ja mõistmine ning käeliste tegevuste läbiviimisel.

P1070331 (Medium)Lugemise vastu   tekitas huvi  trükitähtedega kirjutatud laused, mis motiveeris lapsi teada saama ülesande sisust.

Ülesande täitmise lõppu  sai tähistada kleepsuga,  mis ergutas lapsi tööd lõpetama.  Lapsed olid vaimustatud nuputamisülesannetest, kus said oma teadmisi ja oskusi proovile panna. Käelise tegevuse lõpetas lennuki voltimine.

Oleme ka  osalenud projektis „Aga Mina“ ja selle projekti läbiviimisel selgus, et  lapsed on ohutusest küll teadlikud, kuid pigem ei pööra nad sellele piisavalt tähelepanu. Lapsed teadsid kõige enam neist teemadest mida oldi varem õpitud.

Soovime lastes arendada võimalikult varajases eas õiget suhtumist ohtudesse.

Meie rühma eesmärkides ja põhimõtetes on kirjas, et tagada lapsele kindlus- ja turvatunne  ning oskust käituda ennast ja teisi säästvalt. Reeglite kehtestamine koos tegutsemiseks annab lapsele kindlus- ja turvatunde, süvendades tema teadmisi ohtude ennetamisel. Laps tunneb end turvaliselt, kui ta teab, mis teda ohustab.

Lapsed hangivad teadmisi ümbritsevast elukeskkonnast ning seal paiknevatest ohtudest.

Kooliikka jõudnud laps hakkab iseseisvalt kodus, koolis ja tänaval hakkama saama ning sellest tuleneb ka suurem risk sattuda õnnetusse. Sõpradega mängides ja vesteldes ununevad sageli olulised teadmised. Eelnevale toetudes oleme arvamusel, et  lastele tuleb järjekindlalt selgitada ja meelde tuletada ohutuse reegleid ja nende täitmise vajalikkust.

Eelkooliealistele lastele mõeldud ohutusvihik annab lastele turvatunde ja oskuse käituda erinevates ohuolukordades.

 

Tartu Maarjamõisa Lasteaia „Tibu“ rühma õpetajad:

Merle Münti ja Viivi Rae

 

Leave a Comment

14 + 7 =
Please leave these two fields as-is: