Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

„Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika käsikäes draamaõpetusega

Kohila lasteaed Sipsik Õnnetriinude rühm on projekti “Kiusamisest vaba lasteaed” metoodikaga tegelenud 2014/15. õppeaasta algusest ja selle aasta üheks eesmärgiks on lastes  sallivuse suurendamine.

Lapsed õpivad kõige paremini mängides. Nii oleme oma rühmas erinevaid teemasid tutvustanud läbi  loov- ja rollimängude.

Teatrikuu raames lavastasime  lastega väikese näidendi, milleks oli A.  Mosalenko „Muinasjutt valgest pullikesest“.  Näidendi  sisu sobib hästi meie selleaastase eesmärgiga ning toetab mõtet, et erinevused rikastavad ja sallivus on väga oluline.   Muinasjutt õpetab, et me ei pea olema kõik ühesugused ja  meil tuleb leppida  üksteiste erinevustega. Näidend õpetab ka seda, et kõigile ei saa kunagi meele järgi olla vaid tuleb jääda iseendaks.

Selle näidendi õppimise ja esitamise protsess kandis endas erinevate valdkondade  eesmärke:

Üldoskused:

  • Laps osaleb erinevates mänguliikides ja loovtegevustes; naudib rühma kuulumist  ja eakaaslaste seltsi  ning ühistegevust;  teeb eesmärgi  saavutamiseks koostööd

Õppisime näidendiks nii, et kõik lapsed said proovida mängida erinevaid tegelasi (hüpata nagu tibuke, jänku ja  konn või kõndida raskelt nagu karu).  Õppimiskoht oli ka see, et peale oma osa esitamist pidi laps vaikselt olema, et ta ei segaks kaaslaste etteasteid.

Mina ja keskkond:

  • Laps oskab nimetada tuttavaid loomi ja linde ning  kirjeldada neid.

Lisaks näidendis olevatele loomadele pakkusid lapsed veel ise ka millised loomad pullile  võiksid vastu tulle ja millised need loomad välja näevad

 

Keel  ja kõne:

  • Laps mõistab teksti, mis pole otseselt seotud tema kogemustega
  • Laps  kasutab rollimängus erinevat intonatsiooni ja hääletugevust

Enne etenduse õppimist kuulasid lapsed muinasjuttu mitmeid kordi ja proovisid seda koos õpetaja abiga teistele jutustada. See andis hea ülevaate sellest, kas laps on tekstist aru saanud.

Matemaatika:

  • Värvide ja nende toonide tundmine

Lapsed mõtlesid ise välja erinevaid loomi, esemeid või  nähtusi, mille värv sobiks etendusse (N pruun nagu kakao, šokolaad, leib. Roheline nagu rohi, puud, põõsad jne)

Kunst:

  • Laps värvib ja lõikab paberist kujundeid, oskab neid kleepida ning kujundab omapärase  töö

Oma peakatteid aitasid lapsed ise teha. Nad värvisid ja lõikasid välja loomade kujutisi ning kleepisid need peakatte külge.

Muusika ja rütmika

  • Laps laulab peast lihtsamaid lastelaule

Lapsed esitasid näidendis kolm laulu:

“Jänesel on pikad kõrvad“ (S.Perkiö,  A. Kumpas)

„Pardike ja konnake“ (Inga Rand, Nele Kivinukk)

„Karumäng“ (Sirje Toompere)

  • Laps  tantsib, kasutades  eakohaseid tantsuelemente

Üheskoos õpiti selgeks „Tibutants“

„Muinajutt valgest pullikeset

4-5 aastased lapsed

Tegelased:

Pullike

Jutustaja

Tibupojad

Konnad

Jänesed

Karud

Jutustaja: Elas kord valge pullike. Kõik, kes teda nägid, imestasid alati

Kõik koos: Oi, kui ilus valge pullike!

Jutustaja: Ükskord läks valge pullike jalutama. Talle tulid vastu tibupojad

(Tulevad tibud ja tantsivad tibutantsu)

I tibupoeg  : Oi, kui valge pullike!

II tibupoeg: Miks sa niisugune valge oled?

Pullike: Aga missugune ma siis peaksin olema?

III tibupoeg: Kollane loomulikult. Vaata, mina olen kollane, päike on kollane, võilill on kollane…

(tibud lahkuvad)

Pullike: Pean end ruttu kollaseks värvima

Jutustaja: Ükskord läks kollane pullike jalutama. Teel tulid talle vastu konnad.

(Konnade laul)

Muinasjutt jätkub uute värvidega.

Vastu tulevad veel  jänesed (Jäneste laul) ja karud (Karude laulumäng)

Dialoogid korduvad vastavalt vastutulijate värvile.

Lõpetuseks küsib pull publiku käest:

Pullike: Mis värvi ma tegelikult peaksin olema? Mitte ei saa aru. Kas teie ütlete, missugune värv on kõige õigem?

Vastus lastelt: Ole selline nagu sa oled. Kõige õigem värv on sinu oma värv.

Etendust esitasime kogu lasteaia perele ja ka emadepäeva kontserdil. Kõik õnnestus hästi ja näidendi õppimisest  ning  teistele esitamisest oli rõõmu palju.

Kohila Lasteaed „Sipsik“ Õnnetriinude rühma õpetaja Hegle Volkov

 

 

 

 

Leave a Comment

10 + 15 =
Please leave these two fields as-is: