Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Erinevalt erilised lapsed

 

Viipekeelset Kakukest vaatamas Tallinna Heleni Koolis (1) (Medium)Projekti „Erinevus on eriline“ põhieesmärgiks oli läbi ühiste tegevuste vahetada kogemusi kuulmispuudega ja kuuljate laste ja õpetajate vahel, pakkuda lastele huvitavaid tegevusi nii tuttavas kui võõras keskkonnas ning jõuda ühisele arusaamisele, et iga laps ja iga lasteaed on erinev ja eriline.

Projekti tegevus toimus viies etapis, kusjuures põhitegevused olid jaotatud neljale nädalale. Esimesena võõrustas Tallinna Kivila Lasteaed Tallinna Heleni Kooli lasteaia õpetajaid, kes tutvusid Kivila lasteaia õpikeskkonnaga ning said ülevaate tavalasteaia õppe-ja kasvatustöö korraldusest ja põhimõtetest. Taevakivi rühma lapsed näitasid külalistele lõimitud tegevust “Tule lumi, saja lumi”, kus lapsed vestlesid talvest, arvasid ära loodushääli ning moodustasid tähtedest talveteemalisi  sõnu. Peale tegevuse vaatamist suundusid õpetajad Savikivi tuppa, kus iga projektis osaleja võis soovi korral valmistada endale mälestuseks klaasist meene.

Järgmine kord külastasid Tallinna Kivila Lasteaia õpetajad Tallinna Heleni Kooli, kus neil oli võimalus saada ülevaade erilasteaia õppe-kasvatustöö korraldusest ja põhimõtetest. Vaadati,  kuidas sobitusrühma Rõõmutuba õpetaja Anna demonstreeris SMART- tahvli  kasutamise võimalusi õppetegevuste mitmekesistamisel. Seejärel oli kogu seltskonnal võimalik õppida viipekeele lihtsamaid viipeid ning kurt õpetaja Lilli selgitas, kuidas kurtidega suhelda ja  tutvustas meile oma “maailma” eripärasid.

Punamütsikese etendus (1) (Medium)Kolmandal korral külastasid Heleni Kooli õpetajad ja õpilased Kivila Lasteaeda. Juba bussireis läbi kesklinna Lasnamäele kujunes lastele põnevaks, sest haakus selle nädala teemaga ”Minu kodulinn Tallinn” ja lastel oli võimalus bussiaknast näha mitmeid eelmisel päeval pildilt nähtud tuttavaid hooneid. Kivila lasteaias põnevus jätkus ja Taevakivi rühma lapsed esitasid külalistele lõbusa etenduse “Punamütsike”. Seejärel mängiti veidi koos  ja meisterdati ühises tööhoos vahvaid ribahelkureid. Ja juba saabuski aeg jätta külalistega hüvasti ning jääda ootama järgmist kohtumist.

Möödus nädal ja jälle asusid Kivila Lasteaia lapsed Heleni Kooli poole teele. Kohale jõudnud, asusime kohe ühiselt tainast rullima ja sõbrapäeva küpsiseid tegema. Kuni küpsised ahjus küpsesid, vaatasime koos viipekeelset etendust “Kakuke”. Seejärel õpetasid Heleni Kooli õpetajad Kivila Lasteaia perele lihtsamaid viipeid ning igaüks õppis sõrmendama oma nime. Lastele meeldis maiustada omavalmistatud küpsistega. See oli viimane külaskäik, mis lõppes diskoga põnevas vibrosaalis. Vibrosaali  eripäraks on põranda vibreerimine muusika rütmis ja discopall laes. Ja oligi aeg lehvitada oma uutele sõpradele.

Projektis osalenud täiskasvanud said veel kord kokku ühise kohvilaua taga, kus analüüsiti, mis oli positiivne ning mida peaks järgmistel kordadel teisiti tegema. Tõdeti, et läbiviidud üritused, õpitoad ja vestlusringid andsid nii väikestele kui suurtele osalenutele hea kogemuse ja palju mõtlemisainet. Projekt õnnestus igati, oli väga huvitav, põnev, õpetlik, kasulik nii lastele kui ka õpetajatele. Et projekt osutus edukaks, otsustati seda jätkata ka järgmistel aastatel.Projektijuhid tänavad kõiki projektis osalenuid ning Lasnamäe ja Põhja- Tallinna linnaosavalitsusi projekti “Erinevus on eriline“ toetamise eest!

 

Artikli autorid:

Ave Hermas, Tallinna Kivila Lasteaia vanemõpetaja, projektijuht

Irene Päll, Tallinna Kivila Lasteaia õpetaja

Leave a Comment

9 + 10 =
Please leave these two fields as-is: