Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lastefond asus toetama Haapsalu asenduskodu lapsi

SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab alates maikuust SA Haapsalu Hoolekandekeskuse projekti “Koos saame hakkama!”, mis on suunatud asenduskodu kasvatajatele ja seal kasvavatele lastele eripedagoogilise toe pakkumisele.

Oma igapäevatöös puutuvad asenduskodu kasvatajad kokku väga erinevate kasvatuslike ülesannetega, püüdes lahendada probleeme seoses laste õppetööga, puuduliku suhtlemisoskusega ning halva käitumisega nii kodus kui väljaspool seda. Kuna neil napib selleks aga eripedagoogilisi teadmisi, siis vajatakse spetsialisti tuge ja abi.

11 kuud kestva projekti raames külastab Haapsalu Hoolekandekeskust regulaarselt eripedagoog Pille Kriisa, kes oma kogemustele tuginedes tegeleb nii kasvatajate kui kasvandikega: täiendab kasvatajate teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskuseid asenduskodu lastele turvalise ja toetava kasvukeskkonna pakkumisel, viib läbi juhtumitööd ja eripedagoogilisi tegevusi lastega (sh uute oskuste õppimine, koduste ülesannete tegemine ning tulevikuplaanide üle arutlemine) ning teostab supervisiooni.

Haapsalu Hoolekandekeskuse kasvatajate ja teiste töötajate ülesandeks on aidata ja toetada lapsi, kes on meie juurde elama sattunud läbi erinevate keeruliste elusaatuste. Meie eesmärgiks on tagada lapsele turvaline ja võimalikult kodulähedane elukeskkond. Koostöös eripedagoogiga soovime luua lastele tugivõrgustiku, mille kaasabil paraneksid nende omavahelised suhted, leiaksime lahendusi õppimisega seotud probleemidele ning suudaksime ennetada uusi probleeme,” selgitab projekti üks eestvedaja, Haapsalu Hoolekandekeskuse juhataja Peeter Alekand.

Tegemist on jätkuprojektiga 2015. aasta veebruaris alanud koolitusprogrammile „Aspekte asendushooldusel olevate teismeliste sotsialiseerumisest “, mille raames jagati kasvatajatele nõuandeid oma hoolealustega toimetulekuks.

Lastefond toetab oma tänavuse põhikampaania “Katkised hinged” raames Haapsalu Hoolekandekeskuse projekti 3226 euroga tasudes kogu projekti kestel eripedagoogi töötasu. Lastefondi 2015. aasta põhikampaaniast saab lähemalt lugeda fondi kodulehelt.

Haapsalu Hoolekandekeskus pakub alates 2012. aastast asenduskoduteenust 38 lapsele vanuses 8-18 aastat.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil http://lastefond.ee/annetajale/pusiannetus.

 

Leave a Comment

9 + 2 =
Please leave these two fields as-is: