Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lapse toetamine ei tähenda ainult lapsetoetust

Laps peab kogema heatahtlikkust ja kasvama sõbralikus õhkkonnas nii kodus kui ka väljaspool kodu. Ainult nii toetame ja kaitseme last tõeliselt.

Seadus ei luba last lüüa ei füüsiliselt ega sõnaga – hurjutada, alandada, madaldada enesehinnangut, kõva häälega rääkides hirmutada. Seadus ei käsi lapse vastu sõbralik olla. See peaks olema endastmõistetav.

Paraku kogeb Eesti laps liiga tihti täiskasvanute halvustavat ja näägutavat suhtumist. See pärsib eneseusaldust ja süvendab lõhet põlvkondade vahel. Laps märkab, et täiskasvanu ei julge rünnata sõnaga teist täiskasvanut, küll aga teda. Ta saab signaali, et suur inimene on silmakirjalik. Ta harjub tajuma täiskasvanut kui ohtu või muutub tundetuks ega arvesta suure inimese arvamust ka siis, kui selleks on tõesti põhjust.

Lapse toetamine ei tähenda ainult 45 eurost lapsetoetust. Ainult riigieelarvest teatud summat eraldades ei kindlusta me oma järglastele õnneliku lapsepõlve. Lapse ja tema isiksuse arengu toetamiseks on oluline turvatunne, usk, et ta on hoitud nii kodus kui ka väljaspool kodu. Tähtsam kui raha on meie, täiskasvanute suhtumine lastesse ja noortesse. Austades väikese inimese väärikust maast-madalast, õpetame talle lugupidamist nii iseenese kui ka kaaslaste vastu, olgu nad lapsed või täiskasvanud,“ ütles MTÜ Lastekaitse Liit president Loone Ots. „Just suvel, kui lastel on rahkem vaba aega, nad liiguvad pidevalt avalikus ruumis ja on uutest kogemustest erutatud, peaks täiskasvanud olema mõistvad ja heatahtlikud, ka näiteks lapsi korrale kutsudes. Nad peaks märkama, kui lapsel on mure, ja abi pakkuma. Laps tajub hästi suure suhtumist ja peegeldab seda. Panustame siis ühiselt lastesse mitte ainult raha, vaid eeskätt sõbralikkust ja hoolivust!

Lastekaitsepäeva tähistas MTÜ Lastekaitse Liit esimest korda oma taasloomisaastal 1988. Lapse heaolu nimel kutsub MTÜ Lastekaitse Liit praegu kõiki Eesti inimesi üles olema laste vastu heatahtlikud ja lapsi märkama ka pärast lastekaitsepäeva. Soovime, et suured inimesed kohtleks lapsi ja noori lugupidavalt, endaga võrdsetena.

Leave a Comment

8 + 11 =
Please leave these two fields as-is: