Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Südamerikkega lapsed ja nende pered peavad Lastefondi toel ühist suvelaagrit

SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab ligi 2550 euroga MTÜ Eesti Südamelaste Tugiühingu poolt korraldatavat laagrit, mille eesmärgiks on pakkuda südamerikkega lastele ja nende peredele võimalust omavahel tutvuda samal ajal kasulikke teadmisi omandades.

Augusti keskel aset leidvas kommunikatsioonilaagris saavad südamelaste vanemad osaleda kahel temaatilisel koolitusel, mida viivad läbi koolitaja-psühhoterapeut Andres Sild ning TÜ Kliinikumi dieetarst Liidia Kiisk. Lisaks toimuvad igal õhtul seminar-diskussioonid. Samal ajal võivad lapsed oma meelt lahutada töötubades, kus õpetatakse näomaalingute tegemist ning käsitsi tehtud visiitkaartide valmistamist. Laste ja vanemate ühisettevõtmisena on kavas südamelaste üldist füüsilist võimekust arvestav õppekäik Luhasoo matkarajal.

Juba 13. korda toimuva laagri üks organiseerijatest, ühingu liige Eva Harak selgitab, et kaasasündinud südamerike ja selle diagnoosiga lapse kasvatamine eeldab eriteadmisi, mille jagamise ja saamise eesmärgil ongi laager ellu kutsutud.

“Südamelaps vajab igapäevases elus pidevat meditsiinilist jälgimist, tasakaalustatud toitumist ja psühholoogilist erikohtlemist, mis nõuab spetsiaalsete teadmiste olemasolu nii südamelapsel endal kui ka tema pereliikmetel. Laagris läbiviidavatel koolitustel omandatud teadmised, aga ka isiklike kogemuste jagamine, on oluline panus nende igapäevasesse toimetulekusse.”

Laagri korraldaja sõnul on huvi ­laagrite vastu aasta-aastalt suurenenud, samas on ilmnenud, et sageli on seni tasulisena toimunud kolmepäevases laagris osalemine jäänud rahaliste vahendite puudumise taha.

“Transpordi-, ööbimis-, toitlustus- ja koolituskulud tervele perele on paraku osutunud tänast Eesti perede majanduslikku toimetulemise võimekust arvestades kahetsusväärselt kõrgeteks. Südamelast kasvatavatel peredel on lapse puudelisusest johtuvalt võrreldes keskmise perega niigi oluliselt keerulisem perekonna eelarvet tasakaalus hoida,” räägib Eva Harak, miks paluti laagri korraldamisel toetust Lastefondilt.

Et võimaldada kommunikatsioonilaagris osalemist kõigile soovi avaldavatele peredele, otsustas Lastefond toetada laagri korraldamist 2548 euroga, millest kaetakse nii koolitajate tasud kui laagris osalejate majutus- ja toitlustuskulud.

“Näeme suurt vajadust selle järgi, et erinevate tervisemuredega sündinud lapsed ning nende vanemad saaksid omavahel suhelda ja kogemusi vahetada,” selgitab Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv, miks südamelaste laagri toimumist toetatakse. “Ning meil on eriti hea meel seda teha, kui lisaks oma murede ja rõõmude jagamisele, pakutakse osalejatele veel ka võimalust saada asjatundlikku nõu ja informatsiooni spetsialistidelt.”

MTÜ Südamelaste Tugiühing koondab kaasasündinud südamerikkega laste vanemaid ja nende toetajaid. Ühingu eesmärgiks on kaasasündinud südamerikkega lastele ja nende vanematele suunatud suhtluse, projektide, ürituste ja abi korraldamine. Kui ka Sina sooviksid anda oma panuse südamerikkega laste ja nende perede suvelaagri korraldamisse, siis on Sul võimalik teha ülekanne Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele lisades selgitusse “Südamelaste laager”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Danske IBAN EE403300334408530000
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Danske IBAN EE403300334408530000
Noreda IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Nordea IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil http://lastefond.ee/annetajale/pusiannetus.

Leave a Comment

12 + 5 =
Please leave these two fields as-is: