Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kasvame uuel kooliaastal ühiselt

Suvepuhkus sai läbi. Esimesse klassi läks sel õppeaastal ligi 15 000 õpilast. Kokku alustas kooliaastat u 139 000 üldhariduskoolide õpilast. Nende õpetamine on nii kooli, kodu kui ka kogu ühiskonna privileeg ja kohustus.

MTÜ Lastekaitse Liit viis hiljuti läbi uuringu, mõõtes otseselt seda, kui palju on projekt “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” aidanud kiusamist ennetada ja vähendada. Uuring näitas selgelt, kui oluline on kooli, kodu ja õpilase sümbioos: “Positiivse asjaoluna ilmnes ka eeldatust sujuvam koostöö lastevanematega. Kui esialgu arvas ligi 50% õpetajatest, et lastevanemate kaasamine võib osutuda keeruliseks, siis metoodika praktiseerimise järel nentis seda vaid neljandik.”

Meil kõigil on kohustus arvestada nendega, kes on meie ümber, ning anda parim, et koolikeskkond oleks turvaline ning ohutu. Juts selleks on loodud ka Koolirahu kampaania, mis tänavu kuulutatakse välja juba kuueteistkümnendat korda. Sel aastal toimub tseremoonia Türil. Õpilased, õpetajad, minister ja teised, kelle südameasjaks on hea ja turvaline koolitee, kirjutavad alla lepingu, mis algab sõnadega: “Soovides, et 2015/2016 õppeaastal valitseks Eesti koolides töine ja sõbralik meeleolu ning õpilaste ja õpetajate koostöö tugineks teineteise mõistmisele ja usaldusele, lepime kokku järgnevas…”.

Selle aasta Koolirahu teema on “Üheskasvamine”. Lastekaitse Liidu president Loone Otsa sõnul tähendab kasvamine muuhulgas ka seda, et igaüks meist mõistab oma õigusi ja kohustusi, et me hoolitseme koos selle eest, et igaüks koolis oma osaga hästi hakkama saab. “Rahvusvahelisel tarkusepäeval peame meeles, et lisaks laste õigusele ja kohustusele koolis käia, on tal ka kohustus koolis hästi käituda. Meil, täiskasvanuil on aga kohustus aidata lastel ja noortel kasvada ühiskonna täisväärtuslikeks liikmeiks. Koolirahu moto “Üheskasvamine” tähendab partnerlust. Ka meie ise peame oma lastega ühiselt kasvama ja selleks aega võtma. Iga aastaga on koolis käia keerukam. Õpetaja ning vanem peavad suutma olla lapsele toeks,“ rõhutas Ots.

 

MTÜ Lastekaitse Liit soovib kõikidele koolialustajatele ilusat, edukat ja rahulikku õppeaastat.

 

 

Leave a Comment

13 + 12 =
Please leave these two fields as-is: