Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Klooga Lasteaia lapsed uurivad Eesti metsloomi

Mürakarud teevad lähemalt tutvust karuga (Large)Tänu Keskkonna Investeeringute Keskuse finantseeritud projektile „Klooga lasteaia lapsed uurivad Eesti metsloomi“ said kõik Klooga lasteaia rühmad külastada sellel õppeaastal Eesti Loodusmuuseumi kaht keskkonnahariduse tundi.

Meie lasteaia üheks eesmärgiks on looduskasvatus ja selle väärtustamine. Seetõttu püüame võimaldada lastel võimalikult palju viibida looduses ja külastada erinevaid looduskeskusi, kus väärtuskasvatust on võimalik kinnistada läbi erinevate emotsioonide ja kogemuste.

On ammu teada tarkus see, et mida laps kuuleb, selle ta unustab, mida laps näeb, seda ta mäletab, mida laps kogeb, seda ta oskab.

Esimesel poolaastal külastati keskkonnahariduse tundi  „Eesti metsloomad“, et kogeda ja uurida ning ammutada teadmisi Eestis elutsevatest metsloomadest ja näha loomi elusuuruses. Kui paljudel on õnnestunud kodukandi metsas kohtuda karudega, ilmselt vähestel, kuid muuseumis on võimlus nendega kohtuda ja lähemalt tutvust teha, ega pea oma eluga samal ajal riskima. Muuseumi pedagoogid rääkisid lastele põnevaid lugusid meie metsaloomadest ja nende elukeskkonnast. Eesti Loodusmuuseumi külastuse eesmärgiks sai seatud, et peale külaskäiku lapsed teavad ja tunnevad Eestis elavaid metsloomi ning teavad nende elukeskkonda ja oskavad seda väärtustada ning hoida. Lapsed tundsid ära enamus metsloomi kuid oli ka uusi tutvusi, pigem oli lastele üllatuseks loomade suurused eluslooduses.

Lasteaias joonistasid lapsed pilte, mis neile muuseumist meelde jäid. Nooremate lastega  sai mängitud mänge, kus nad pidid matkima metsloomi.

Kodupaiga metsa jalutades sai lastega uurida metsas elutsevate loomade erinevaid märke ja lapsed said meelde tuletada loodusmuuseumis õpituid teadmisi.

Teisel poolaastal külastasid lapsed keskkonnahariduse tundi „Avastuste ruum“, kus oli võimalus meelte abil avastada, nuusutada, kuulata ja kompida. Lapsed said lähedalt kogeda, midagi, mida pole alati võimalik: nad said arvata kellega on tegu, kuulata loomade ja lindude hääli, nuusutada nende keha lõhnasi, vaadata läbi looma ja linnu silmade, mõõta nende kehaosi, katsuda ning püüda arvata, mis see on.  Need olid ühed vähesed asjad, mis avastuste ruum lastele pakkus. Kõik oli väga huvitavalt ja läbimõeldult korraldatud, lastel jäi üle ainult infot endasse talletada. Loodusmuuseumi õpetaja Ly Vetik arutles tunni alguses lastega inimeste ja loomade meeleelundite üle: „Kuidas üks loom või lind näeb või kuuleb?“ ja  „Kuidas inimene see eest näeb ja kuuleb?“,  „Kas on erinevusi?“. Vestlus oli põnev ja lastele huvipakkuv.

Lapsed said  külastada ka näitust „Vaprad ja ilusad: peaosas samblik ja sammal“. See oli samuti lastele väga huvitav. Lapsed said luupidega vaadelda erinevaid samblaliike ja samuti pai teha sambla pehmele vaibale.

Lastele väga meeldisid loodusmuuseumi tunnid ning nad soovivad sinna veel kindlasti tagasi minna.

Läbi keskkonnaharidustundide tõdesime taaskord, et vaadeldes, nuusutades, kompides ja läbi kogedes on laste teadmised palju rikkamad ning nad märkavad looduskeskkonnas rohkem kui esmapilgul paistab.

Oleme väga tänulikult sellise kogemuse eest ja kindlasti ootame põnevusega uusi keskkonnahariduse tunde.

 

Anne Saar

Klooga Lasteaia vanemõpetaja

Leave a Comment

5 + 9 =
Please leave these two fields as-is: