Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Õppematerjal õpetajale: Joonistamise õpetamine vasakukäelisele lapsele

siil2 (Large)Paljudele vasakukäelistele lastele tekitab raskusi pliiatsi õige käeshoid joonistamisel.TartuTartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala lõpetanud Sirlys Siim lõi oma bakalaureusetöö raames õppematerjali õpetajatele, mis abistaks neid kolmeaastase vasakukäelise lapse joonistamise juhendamisel. Õppematerjal on
kättesaadav sisu.ut.ee leheküljelt aadressil:
https://sisu.ut.ee/joonistamine/avaleht. Autor loodab, et sellest õppematerjalist
saavad abi nii algajad kui juba kogenud õpetajad, et toetada iga lapse arengut.

https://sisu.ut.ee/joonistamine/avaleht

Joonistamist saame defineerida kui jälje jätmist pinnale. Joonistamine on üks kirja olulisemaid eelharjutusi, mis arendab loovust, käe koordinatsiooni, joonistuste kavandamist ja nende realiseerimist. Kolmeaastase lapse arengu eeldatavad tulemused näitavad, et laps peaks oskama kujundada ja kaunistada ruumilisi ja tasapinnalisi esemeid täppide ja joontega. Joonistama peaks laps jämedamate töövahenditega, nt pehme pliiatsiga luues selle abil erinevaid täppe ja jooni.

Käelisus tuleneb sellest, et üks käsi on teisest osavam. Vasakukäeliseks saame nimetada inimest, kes eelistab kasutada erinevates tegevustes vasakut kätt ning saavutab seeläbi võrreldes parema käega ka paremaid tulemusi. Vasakukäelisus on lapse üks võimalik eripära, millega koolieelse lasteasutuse õpetaja peab oma töös arvestama. Vasakukäeline laps vajab õiget õpetamismetoodikat ning individuaalset juhendamist, et tal ei tekiks hilisemaid õpiraskusi koolis.

Selles õpiobjektis leidub abimaterjali kolmeaastase vasakukäelise lapse joonistamise juhendamiseks nii õpetajatele kui ka lapsevanematele. Kui laps omandab õige pliiatsihoiu ja istumisasendi, on tal palju lihtsam kirjutama õppida ning lapsel ei teki joonistamisel ega kirjutamisel lihaspingeid (käes, õlas, selja jne). Tegemist on pikema protsessiga, kuid järjekindluse ja toetava õpetamisega on kõik õpiväljundid saavutatavad.

Õpiobjekti eesmärk on õpetada koolieelse lasteasutuse õpetajatele seda, kuidas juhendada kolmeaastast vasakukäelist last joonistamises. Selle saavutamiseks käsitletakse  järgmiseid teemasid:

  • pliiatsi korrektne käeshoid ning nipid ja mängud selle saavutamiseks
  • joonistamiseks sobilikud töövahendid vasakukäelistele lastele
  • õige paberi asetus laual
  • valguse õige langemine vasakukäelise lapse tööpinnale
  • lapse õige istumisasend
  • vasakukäelise lapse paigutus töölauas paremakäelise lapse suhtes

Tegusat joonistamist!

Sirlys Siim

Õpiobjekt “Joonistamise õpetamine kolmeaastasele vasakukäelisele lapsele” autor

Tartu, 2016

 

 

 

Leave a Comment

10 + 11 =
Please leave these two fields as-is: