Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Raskelt haigete laste pered on oodatud abi saamiseks pöörduma Lastefondi poole

TÜ Kliinikumi Lastefond ootab abitaotluseid peredelt, kus kasvab erivajadusega või raske haigusega laps, kelle ravi või hooldamisega seotud kulutused on pere jaoks üle jõu käivad.

Lastefond toetab oma annetajate toel kõiki Eestis elavaid lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida Eesti Haigekassa ega kohalik omavalitsus ei finantseeri kas üldse või mitte täiel määral.

“Rõhutame, et oleme abistanud ja abistame ka edaspidi kõiki haigeid lapsi, sõltumata sellest, kas nad saavad ravi Tartu Ülikooli Kliinikumis või mitte,” lisab Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves. “See on ilmselt kõige suurem müüt Lastefondiga seoses ning peame seda tihti selgitama, et meie poole on oodatud pöörduma absoluutselt kõik Eesti pered, kus kasvab raske haigusega laps. Ning igasuguste haigusest tulenevate murede korral, olgu need suuremad või väiksemad. Kui taotlus on põhjendatud ja abivajadus kinnitust leidnud, ulatame alati abikäe.”

Abi saamiseks tuleks täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse saab esitada nii lapsevanem ise kui ka arst, sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, saabnõu ja abi küsida e-maili aadressil info@lastefond.ee.

Taotluse esitamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust, vajadusel täpsustatakse taotluses kirjapandut, konsulteeritakse raviarsti(de)ga ning esitatakse taotlus Lastefondinõukogule toetusotsuse langetamiseks.

“Täpsustame, et reeglina ei kanna Lastefond abivajajale raha, vaid tasub abisaaja poolt esitatud arveid vastavalt nõukogus heakskiidetud taotlusele,” selgitab Eveli Ilves. “Seda selleks, et veenduda fondi toetuste ja oma annetajate panustatu sihipärases kasutamises. Julgustame kõiki peresid meie poole pöörduma, seda ka e-maili teel, et uurida, kas fond saaks neid kuidagi aidata.”

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on oma ligi 16 tegevusaasta jooksul kogunud headeinimeste abil kolme miljoni euro jagu annetusi ning toetanud otsesemalt või kaudsemalt rohkem kui 1000 last üle Eesti. Lisaks on aidatud kaasa tuhandete laste ravile toetades erinevate seadmete ja ja abivahendite ostu TÜ Kliinikumile ja mitmetele Eesti väikehaiglatele.

 

Leave a Comment

15 + 10 =
Please leave these two fields as-is: