Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Niguliste peaaltar erinevate õppetegevuste keskmes

Valminud on uus õppematerjal lasteaedadele ja koolidele, mis tutvustab Niguliste peaaltarit.

Tallinnas Niguliste muuseumis on lõpusirgele jõudmas 2013.-2016. a kestnud rahvusvaheline projekt “Rode altar lähivaates”, mille käigus uuriti ja konserveeriti Niguliste peaaltari hiliskeskaegset kappaltarit. Hermen Rode meistrikojas 1481. a valminud kappaltar on üks suurejoonelisemaid ja paremini säilinud hiliskeskaegseid altariretaableid kogu Euroopas. Kaasaegne kunstiväärtuste uurimine põhineb tihedal erinevate valdkondade vahelisel koostööl, siin kohtuvad ja aitavad üksteisel vastuseid leida kunstiajalugu, konserveerimisteadus, infotehnoloogia, füüsika, keemia ja bioloogia. Kunstitöö teaduslikel uuringutel Niguliste muuseumis oli kasutusel kaasaegseim tehnoloogia ja õpikodade kaudu kaasatud parimad keskaegse kunsti asjatundjad üle Euroopa. Kolme viljaka aastaga avastati mitmeid muudatusi maalingute aluskihtide joonistustes, analüüsiti värvide koostist ja värvitoonide muutumist, tehti skulptuuride materjaliks olnud puidu aastaringide põhjal dateeringuid jms.Suurema avalikkuse jaoks on tähelepanuväärne interaktiivse multimeediaesitluse valmimine, mille vahendusel saab Niguliste altarit ja ka teist silmapaistvat Hermen Rode tööd Lübecki Püha Luuka maalijate ja klaasijate tsunfti kappaltarit detailselt uurida. Veebipõhisest multimeediaesitlusest leiab infot meistritööde ajaloo, teostel kujutatud pühakute ja projekti raames läbi viidud tehniliste uuringute tulemuste kohta.

 

Multimeediaesitluse õppetöös kasutamise hõlbustamiseks on koostatud eraldi õppematerjal, mis aitab maailma tipptasemel teadussaavutusi õpilastele vahendada. Ülesanded on koostatud viiele vanuseastmele: lasteaed, I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste ja gümnaasium. Koolieelse lasteasutuse jaoks on ülesanded koostatud nädalateema raames läbi erinevate tegevuste, et luua seoseid ja kinnistada õpitut. Veebilehelt on allalaetavad juhendid ja esitlused õpetajatele ning ka õpilaste töölehed. Õppematerjali valmimisele aitas nõuga kaasa Kalamaja Lasteaia õpetaja Tiiu Saimre. Et tajuda kappaltari suurejoonelisust ja mõjuvõimsust oma algupärases keskkonnas, on soovitatav enne või pärast ülesannete tegemist külastada Niguliste muuseumit.

 

„Rode altar lähivaates“ multimeediaesitluse õpetajamapp on kättesaadav aadressil
http://rode.ekm.ee/index-est.html#har

Õppematerjal valmis Europeana Space projekti raames.

Fotol „Rode altar lähivaates“ multimeediaesitluse avaleht.

Lisainfo:
Elle Lepik
„Rode altar lähivaates“ õppematerjalide koostaja
Tel. 522 6456
E-post: elle@ouesope.ee

 

Leave a Comment

15 + 10 =
Please leave these two fields as-is: