Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kas Eesti Lasteaednike Liit toetab alushariduse õpetajaid oma tegevusega?

05. detsembril 2016 toimus Kehras Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) Põhja-Eesti piirkonna aastalõpu ümarlaud. Samal päeval said kokku Harjumaa aktiivsed lasteaiaõpetajad ja lasteaedade juhid ning pandi alus Harju piirkonna Lasteaednike Liidu aktiivile. Harjumaa on väga suur piirkond ja seni on siin olnud ELAL töö üsna tagasihoidlik. ELAL tegevuse kitsaskohad on hetkel vähene liikmete arv ning sellest tulenevalt väike aktiivsus piirkondades. Lasteaednike nimel tegutsemiseks ja nende esindamiseks on vajalik suure liikmete arvuga tugevat kutseühendust. Kui võrrelda Eesti ja lähimat naabri Soome lasteaednike kutseliitu, kuhu kuulub 90% Soome lasteaednikke, meil vaid ~4%, on lõhe väga suur. Harjumaa aktiivi tegutsemise eesmärk ja suurim väljakutse on kaasata rohkem lasteaednikke ja selle kaudu jõuda rohkem ühiskonnas „pildile“. Soovime Harjumaa piirkonnas edaspidi ELAL tööd propageerida ja aktiveerida viies läbi erinevaid koolitusi, ümarlaudu, konverentse jne. Sellise tegevuse kaudu soovime jõuda oma sõnumiga kõikidesse lasteaedadesse, et pakkuda välja praktilisi lahendusi ja aidata kaasa oluliste alushariduse probleemide lahenduste leidmisele ning lasteaiaõpetaja töö väärtustamisele. Vajalik on teha oma hääl kuuldavaks ühiskonna erinevates kihtides. ELAL liikmete arvu kasv on vajalik, et koondada alushariduse valdkonna spetsialiste, esindada nende huve riiklikul tasandil, teha ettepanekuid seadusloomes ning arendada koostööd erinevate huvigruppidega.

Koondades ühise eesmärgi nimel töötavad inimesed ühtsesse kutseliitu on võimalik koos oma hääl ühiskonnas tugevamaks muuta. Kui praegune olukord kestab, siis võib juhtuda, et ELAL kui organisatsioon hääbub lõpuks ning alushariduse õpetajate kuuldavus ühiskonnas väheneb veelgi.
Kõik alushariduses töötavad õpetajad, õpetaja abid ning juhid, kes te valutate südant meie lasteaedade tuleviku pärast ja olete valmis panustama oma teadmisi, oskusi ja aega, et saaksime koos midagi ära teha, et Eesti alushariduse olukord muutuks positiivses suunas, olete oodatud ühinema Eesti Lasteaednike Liiduga. Harjumaa lasteaednikke ootame liituma oma piirkonna töögrupiga.
2016 – 2017 a tegevuskava peamised eesmärgid:
– Liit on kaasatud lasteaiaõpetajate professiooni ning alushariduse valdkonna kontseptsiooni puudutava seadusloome koostamisel
– Prioriteediks on palgaküsimused nii riiklikul kui omavalitsuste tasandil
– Liidu tegevus on nähtav ja toetab lasteaiaõpetajate professionaalset arengut läbi koolituste, seminaride, konverentside ja koostööprojektide.
– Liidu koostöö peamiste huvigruppidega nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt on regulaarne
– Liitu on kaasatud liikmeid kõikidest piirkondadest

Teavet Liidu tegemistest leiad kodulehelt: http://www.elal.ee
Infot Harjumaa Lasteaednike töögrupiga ühinemiseks saad: mommila@anija.ee

Haridus- ja Teadusministeerium, SA INNOVE ja Eesti Lasteaednike Liit korraldavad kuuenda alushariduse teabepäeva jaanuaris 2017 5-s Eesti piirkonnas: Tartus (18.01), Tallinnas (20.01; 24.01), Pärnus (25.01), Jõhvis (26.01) ja Türil (19.01). Registreerimine teabepäevale on alanud.

Anna Sõõrd
Tabasalu lasteaed Tibutare liikumisõpetaja

 

 

Leave a Comment

7 + 10 =
Please leave these two fields as-is: