Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Avastusteretk vanasse ja uude aega

 

IMG_4943 (2) (Large)Pärnu linnas tegutseb 11 erinevat lasteaednike ühendust, mis kõik panustavad erinevaid üritusi korraldades pedagoogide enesearengusse .

Lasteaednike ühenduse Avastusõpe põhieesmärgiks on õpetajate professionaalse arengu ja suunatud uurimusliku õppe rakendajate toetamine, et tuua teaduspõhine õpe lasteaialapsele lähemale. Kuna parim kasutegur väljendub alati praktilise tegevuse käigus, siis otsustas ühendus korraldada avastusõppe päeva Pärnu Muuseumis ning organiseerida avatud õppetegevuse, mille viis oma rühmaga läbi õpetaja Margarita Kask Pärnu Mai lasteaiast.

IMG_4948 (Large)Üritusele olid oodatud ühenduse liikmed, Pärnu linna lasteaedade õppealajuhatajad ning koolieelikute rühmade õpetajad, kellel on plaanis veel sellel õppeaastal läbida uurimusliku õppe erinevaid teemasid. Huvi avatud tegevuse vastu oli suur ja kohale tulnud rahvahulk märkimisväärne. Osalejate hulgas olid kohal esindajad peaaegu kõikidest linna lasteaedadest.

Lastes huvi äratamine peatselt saabuva muuseumiskäigu vastu algas juba paar päeva varem kui 4. rühma koolieelikud leidsid kirja. Tuttav mõõduteadlane kutsus noori avastajaid Pärnu muuseumisse tutvuma kõige põnevaga vanast kui uuest ajast. Lapsed olid rõõmuga nõus, sest nende meelest saab eriti palju huvitavat avastada just muuseumis. Rühmal on uurimuslikus õppes läbitud juba kolm avastusõppeteemat ja nüüd on käsil neljas – „Avasta mõõdud“.

IMG_4959 (Large)Muuseumis ootasidlapsi mõõduteadlane ja muuseumi pedagoog Tiit Kask, kes kutsusid huvilised juba varasemast tuttavasse kiviaja saali. Seal arutleti koos selle üle, kuidas inimesed vanal ajal said mõõta esemete suurusi ja vahemaade kaugusi kui puudusid tänapäeval tuntud mõõtühikud ja -vahendid. Lapsed tutvusid nii sõnas kui pildis selliste mõõtühikuteganagu toll, vaks, jalg, küünar ja süld. Kõik vanad ühikud prooviti ka praktiliselt järgi. Lapsed said selgeks, et mõõtmisel on võimalik edukalt kasutada oma keha.

Seejärel liiguti edasi teise ruumi- töötuppa, kus väikestel teadlastel tuli lahendada ülesanded väga kaasaegsete vahenditega- BeeBoti robotmesilastega. Värviliste korkide abil jaguneti nelja gruppi ja nüüd pidid lapsed kordamööda programmeerima mesilase käigud, et jõuda õigele pildile. Siin saidki kokku väga vana ja kaasaeg- piltidel olid värskelt õpitud vanad mõõdud, aga üles tuli need leida robotmesilasega. Niisugune kordamine oli lastele väga põnev ja kaasahaarav.

Saabuski kätte aeg asuda täitma avastusõppe põhiosa, milleks oli elusuuruses kehakujutiste valmistamine. Lapsed leidsid endale paarilise loosisedelilt kokkuloetud sõna põhjal. Sarnase sõna omanikud moodustasidki paarid. Iga paar tõi materjalikeskusest suure paberi ja kriidi. Üks paarilistest heitis paberile pikali ja teine joonistas kriidiga keha kontuuri. Seejärel osad vahetusid. Iga kehakujutise juurde kirjutati lapse nimi. Töö kehakujutistega jätkub hiljem rühmas.

Õppetegevuse lõpetuseks vaatasid lapsed suurelt ekraanilt päevateemat lustakalt kokkuvõtvat multifilmi „38 papagoid“, kus samuti kasutati mõõtmiseks erinevaid kehakujusid.

Küsimusele, kuidas tänane muuseumipäev meeldis, vastasid lapsed:  väga, väga meeldis, tahan suurena teadlaseks saada, vanu asju uurida on põnev, muuseum on nii tark maja.

Muljed kordaläinud õppetegevusest olid head ka pealtvaatajatel. Selgus, et laste teaduse juurde suunamiseks on vaja vaid huvitavaid ideesid ja teemaga tihedalt seotud mängulisi momente.

Avatud tegevus näitas, kuidas oskuslikult lõimida õppetöösse lisaks igapäevastele ainevaldkondadele eripärane muuseumikeskkond ja digiajastule omane robootika valdkond.

Lisaks nähtud õppetegevusele pakkus üritusele tulnud pedagoogidele huvitavaid teadmisi ka ringkäik muuseumis oleval Rao Heidmetsa animamaailma näitusel. Suureks boonuseks seejuures oli giidituur, kus muuseumipedagoog Tiit Kask jagas asjatundjana selgitusi väljapanekute kohta, mis oli hoopis teine tera kui iseseisvalt näitust külastades.

Õppepäev pakkus hulga ideid ja mõtteid, kuidas muuta sisukamaks ja põnevamaks nii laste kui õpetajate endi lasteaiapäevad.

 

 

 

Pärnu linna lasteaednike ühenduse Avastusõpe nimel

Lasteaed Mai õpetajad Silja Kaur ja Margarita Kask

Leave a Comment

14 + 8 =
Please leave these two fields as-is: