Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Siimusti lastekodu töötajad saavad Lastefondi toel kiindumushäire alast koolitust

girl-672254_1920-450x570 (Large)SA TÜK Lastefond toetab ligi 3000 euroga Siimusti lastekodu Metsatareke töötajate koolitusprogrammi, mis keskendub kiindumushäirele ja lapse traumale. Omandatavad teadmised võimaldavad kasvatajatel paremini toime tulla lastekodus elavate laste psühholoogilise toetamisega.
Siimusti lastekodus elab 22 last vanuses 1 kuu–20 aastat, kellest enamus on viibinud asenduskodus pikalt ning paljudel esineb käitumisprobleeme, raevuhoogusid ja depressiooni. Lastekodu direktori Imbi Ivaski sõnul on peaaegu kõik need mured seotud erinevate kiindumusmustrite ja -häirega.
“Kiindmusteooria kohaselt hõlmab kiindumushäire mitmesuguseid käitumisprobleeme, mis on omased lastele, kes ei ole esimestel eluaastatel saanud piisavat lähedast hoolt,” räägib Ivask. “Imiku- ja väikelapseeas kinnistunud hirmud, usaldamatus ja võimendunud ellujäämisinstinkt võivad muuta lapse tulevases elus pidurdamatuks, ebastabiilseks ja tema käitumise raskesti mõistetavaks. Kiindumushäiret tuleb väga sageli ette just asenduskodudesse või hooldusperre sattunud laste seas.”
Samal ajal on Siimusti lastekodus töötavad täiskasvanud väga erineva haridustaseme ja ettevalmistusega. Et oma lastele paremaks abiks ja toeks olla, oleks vaja neid meeskonnana ühtemoodi mõista. Selleks soovib lastekodu pakkuda oma 13 kasvatusalatöötajale täienduskoolitust asendushooldusele paigutatud lastega töötavate hooldajate arenguprogrammi näol.
Programm on koostatud N. P. Rygaardi FAIRstart programmi printsiipe aluseks võttes ning seda viib läbi MTÜ Igale Lapsele Pere. Koolituse eesmärgiks on asenduskodu kasvatusala töötajate professionaalsete hooldusoskuste parandamine, jagades teadmisi kiindumusteooriast ja laste häiritud kiindumussuhte mustritest.
Koolitaja Jane Snaith täpsustab, et programm toetab nii pädevuse paranemist igapäevases praktikas kui selleks vajalike organisatsiooniliste muudatuste teadvustamist ja elluviimist.
“Tänu omandatavatele teadmistele kiindumusest ja kaotusest, mõistab hooldaja paremini lapse reaktsioone,” selgitab ta. “Lisaks – saades teadmisi lapse aju arengust ja arengupsühholoogiast hakatakse paremini mõistma lapse vajadusi ja reaktsioone ning arenevad oskused neile reageerida nii, et suunata lapse käitumist tema eale vastava arengutaseme saavutamise suunas.”
Lastefond toetab kampaania “Katkised hinged” raames 2850 euroga Siimusti lastekodu töötajate koolitust, et parandada nende teadmisi ja oskusi, kuidas tulla toime asenduskodus elavate kiindumushäirega lastega.
Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves leiab, et kiindumushäirest teavad täna Eestis veel vähesed spetsialistid. “Veel vähem on teadmised, kuidas olla toeks kiindmushäirega lapsele, jõudnud asenduskodudesse. Igapäevaselt asenduskodu lastega tegelevatele inimestele annab koolitus kindlasti väärt teadmisi ja oskusi,” lisab ta.
TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil http://lastefond.ee/vormista-pusiannetus. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.

 

 

 

Leave a Comment

13 + 3 =
Please leave these two fields as-is: