Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Pärnakad visualiseerisid meeskonnatööd

Eruka Talumaa.Smuuti.
Eruka Talumaa.Smuuti.

Pärnu lasteaiaõpetajad on koondunud 11 erinevasse ametialasesse ühendusse. Igal ühendusel on oma pesa, s.o. asutus, kus aktiivselt tegeletakse selle ühenduse temaatikaga. Ühendusel on  juht, aktiiv  ja kontaktisik igast lasteaiast. Välja on töötatud ühenduste tegevuse põhimõtted.

Kuna Päikesejänku on vabariigi Hea Alguse üks mudelmajadest, on sellest lasteaiast kujunenud Pärnus Hea Alguse ühenduse pesa. Ühenduse lemmikteemadeks on olnud lapsekeskse õpikeskkonna loomine, õppekava rakendamine, lapsest lähtuv õppe- ja kasvatustöö, lastevanemate kaasamine, avatud ja koostöökeskne töökeskkonna loomine,  töökorraldus jm.

Juta Hiiop.Kolm ehitusmeistrit.
Juta Hiiop.Kolm ehitusmeistrit.

Mitu  aastat tegeleti   meeskonnatöö teemaga. Õppimiskohaks kujunes laste juhendamine ja suunamine meeskonnatööna. Ühenduse poolt korraldatud ja õpetajaabidele suunatud koolitused ning ümarlaud keskendusid õpetaja abi rollile meeskonnas. Päikesejänku rühmades käis töövarjuks nii õpetajaid kui õpetajaabisid. Üheskoos mõtestati meeskonnatöö olemust ja olulisust, sest õpetajate ja nende abide arusaam heast meeskonnatööst oli kohati erinev.

Sellel õppeaastal kutsus ühenduse aktiiv üles meeskonnatööd visualiseerima. Seega kuulutati välja lasteadnike ülelinnaline fotokonkurss, mis kandis pealkirja „Toetades toimetame!“.

Margarita Kask.Koostöö loeb.
Margarita Kask.Koostöö loeb.

Foto pidi peegeldama  head meeskonnatööd  ühise eesmärgi nimel, olema piisavalt hea kvaliteediga, omama tabavat pealkirja. Kasuks tuli visualiseeritud hetke omanäolisus. Fotod laeti üles Päikesejänku Facebooki selleks loodud albumisse, mis on nähtav kõigile kontoomanikele.

Selgus, et meeskonnatööd mõistetakse ikka veel väga erinevalt. Mõni autoritest lähtus pealkirjast ning toredad fotod jutustasid sõprusest, abistamisest, hoolivusest, vanemate kaasamisest, toetamisest.

Margarita Kask.Issi kukil ulatun igale poole.
Margarita Kask.Issi kukil ulatun igale poole.

Oli häid fotosid, mis sobiksid hästi mõne muuteemalisele konkursile. Siiski oli kümnest lasteaiast laekunud 108  foto hulgas häid ja väga häid näiteid suurepärasest meeskonnatööst, millest õhkus pingutust, sünergiat, üksmeelt eesmärgi poole püüdlemisel.

Ühenduse juhi heameeleks asus konkursile saadetud fotosid hindama eriline žürii, mis koosnes asjatundjatest vabariigi eri paigust: Viktoria Reiman, VikonFoto  fotograaf; Taimi Schmidt MTÜ Hea Alguse koolitaja; Elina Vihtol,  Tartu Lasteaed Lotte  õpetaja; Sirje Vaikjärv, Pärnu Lasteaed Päikesejänku direktor ja Tiia Kaeramaa Põltsamaa

Juta Hiiop.Neli pead on ikka neli pead.
Juta Hiiop.Neli pead on ikka neli pead.

Lasteaed Mari direktor Eesti Lasteadnike Liidu esindajana. Žüriiliikmete sõnul oli hindamine huvitav ja lõbus tegevus, mis andis omamoodi uue õppimiskogemuse. Polnud lihtne valida kümmet fotot ja neist  viit seada ka pingeritta. Parimateks  meeskonnatöö jäädvustajateks osutusid  Erika Talumaa, Margarita Kask ja Juta Hiiop.

Head meeskonnatööd jäädvustanud õpetajaid tunnustati Hea Alguse ühenduse poolt korraldatud kogemuspäeval, kus ühtlasi tänati kõiki, kes toetades toimetasid ja toimetamist toetasid.

 

Maret Põlluste

Hea Alguse ühenduse juht

5537931

Leave a Comment

15 + 7 =
Please leave these two fields as-is: