Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Haigekassa hüvitas erandkorras raskelt haige pisipoisi lennukulud Inglismaale

Arseni-450x570 (Medium)SA TÜK Lastefond kogus enne jaanipäeva annetusi raske immuunpuudulikkusega Arseni meditsiinilise transpordi jaoks, et poiss saaks Inglismaal elupäästvat ravi. Poolteist nädalat hiljem otsustas Eesti Haigekassa erandkorras poisi lennukulud tagantjärele hüvitada.

Kahekuune Arseni põeb väga harvaesinevat immuunpuudulikkust ning vajas oma haigusseisundi tõttu kiiret opereerimist Inglismaal. Lapse sealsete ravikulude eest oli valmis tasuma haigekassa, kuid Inglismaale jõudmiseks oli tarvis kallihinnalist meditsiinilist transporti, mida riik tavajuhtudel ei hüvita ning milleks tema perel endal vahendeid ei olnud. Samuti oli pere hädas lapsega kaasa sõitva ema majutuskulude tasumisega. Kokku oli Arseni ravireisi transpordi- ja tema ema majutuskuludeks vaja 30 400 eurot, prognoosiga, et nad jäävad sinna kuueks kuuks.

Lastefondi nõukogu võttis kiirelt vastu otsuse pisipoissi aidata, lennutas reservfondi arvelt lapse Inglismaale ning alustas koheselt ka annetuste kogumist. Fondi eestvedamisel saadi tuhandete inimeste abiga vähem kui nädalaga kokku 150 342 eurot Arseni toetuseks. See võimaldab fondil lapsele ja tema perele toeks olla vajadusel veel pikaks ajaks.

Lisaks sellele, et Arseni lugu läks korda väga paljudele annetajatele, tekitas see vastukaja ka valitsuse ja haigekassa tasandil. Lastefondi strateegiajuhi ja nõukogu esimehe Küllike Saare sõnul võttis nädal pärast üleskutset Lastefondiga ühendust haigekassa esindaja, kes vabandas segase olukorra pärast ja nentis, et olukord, kus patsient peab ise katma meditsiinilise transpordi kulud, ei ole aktsepteeritav.

“Meile teatati, et arvestades väikese patsiendi juhtumi erakorralisust ja Eestis alternatiivse lahenduse puudumist, on haigekassa valmis tegema eriotsuse ning katma tagantjärele poisi transpordikulud, hüvitades Lastefondile juba makstud Arseni lennutranspordi arve.”

Tänaseks on arve tasutud ning Lastefondil lootus, et pretsendent sillutab teed suuremate ja püsivate riikliku tasandi muutusteni ravireiside rahastamises. “Haigekassa avaldas soovi Lastefondiga sel teemal kohtuda, mis tekitab lootust, et ka riiklikul tasandil on mõistetud, et praegune süsteem ei ole meie laste tervist silmas pidades kõige parem ning vajaks muutmist,” räägib Saar.

Strateegiajuht toonitab, et Arsenile tehtud annetusi kasutatakse esmajärjekorras pisipoisi abistamiseks, sest kindlasti vajab ta tulevikus korduvaid kontrollvisiite, mis eeldavad mitmeid haiglakülastuseks vajalikke lennureise ja paaripäevaseid ööbimisi. “Kui kõik Arseni raviga seotud kulud on tasutud, kasutame heade inimeste poolt annetatut teiste raskelt haigete laste toetamiseks,” lisab ta.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil http://lastefond.ee/vormista-pusiannetus. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.

 

 

“Meile teatati, et arvestades väikese patsiendi juhtumi erakorralisust ja Eestis alternatiivse lahenduse puudumist, on haigekassa valmis tegema eriotsuse ning katma

 

Leave a Comment

9 + 6 =
Please leave these two fields as-is: