Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kogemuspäev Mängult või päriselt

1Pärnu linna lasteaednike ühendus Avastusõpe on aastaid toetanud õpetajate professionaalset arengut ja nõustanud suunatud uurimusliku õppe rakendajaid. Ühendus teeb koostööd erinevate huvigruppidega projektis „Pärnu linn kui õpikeskkond“.

Uue aasta alguseskorraldas ühendus AvastusõpePärnu linna haridusosakonna toetusel Pärnu Muuseumis lasteaiaõpetajateleilmateemalise koostöö ja kogemuspäeva.

6Sellel osalesid 17. lasteaia 35 esindajat. Ürituse raames said pedagoogid põhjaliku ülevaate ilmastiku eripäradest ning praktiliselt kogeda eelkooliealistele lasteleloodud muuseumimängu.

Päeva esimeses pooles jagas oma teadmisiEesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ilmateenistuse sünoptik ElePedassaar, kes alustas oma esinemist ilmateemalise laulukesega.

2Ta tutvustas põhjalikult meteoroloogi tööülesandeid, ilmamudeleid ja andis praktilisi näpunäiteid, kuidas lastega pildi abil määrata tingmärkidegailmastikunähtusi.

Ürituse teises pooles tutvustas muuseumipedagoog Tiit Kaskeelmise aasta ühtmahukamat üle-eestilistmuuseumiprojektiLaste ja noorte festivali “Avatud mänguväljad”.Pärnu muuseumimäng „Mängult või päriselt“ valmis koostöös ühenduse Avastusõpe aktiiviliikmetega.

5 Eelnimetatud mängu koostajad on SA Pärnu Muuseumi pedagoogTiit Kask,  Kaidi TruusSiljaKaur,Margarita Kask,  ja Halliki Tammiste.
Mänguväli on mõeldud 4-7 aastastele, kuid põnevat avastamist pakub see ka algklasside õpilastele. Lastel on võimalus koos rühma või vanematega mänguliste töölehtede abil käia retkel kiviajast tänapäevani, kus Muuseumihiir kutsub neid otsima, uurima ja avastama.

7Koostööpäeval osalejad said praktilise kogemuse muuseumimängust ja teadmise, kuidas lasteaiarühmadega selles osaleda.

Tegusa päevalõppedes külastasid osalejad Andres Adamsoni fotonäitust “100 Pärnu kogukonda”.

 

 

Ühenduse Avastusõpe aktiivi liikmed Silja Kaur, Margarita Kask, Kaidi Truus

384

 

 

Leave a Comment

11 + 4 =
Please leave these two fields as-is: