Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

„Samm-sammult“ õppeprogramm –põnev võimalus, uudne lähenemine.

Pärnu lasteaiaõpetajate Hea Algus ühenduse ümarlauas on korduvalt arutatud laste kaasamisega seonduvat ja sealjuures tõdetud, et pea igas rühmas on sotsiaalsete oskuste puudusest tulenevaid probleeme: laste kontrollimatu käitumine, emotsionaalne tasakaalutus jm. Ka uurimistulemused on näidanud, et laste koolivalmiduse aspektidest on sotsiaalemotsionaalne aspekt madalamate tulemustega (Kukk, 2010).
Pärnu Lasteaed Päikesejänku kutsus osa saama kolleege linna ja osavaldade lasteaedadest SA INNOVE toetatud projektist „Õpiüritused õppeprogrammi Samm-sammult tundmaõppimiseks ja rakendamiseks“, mille elluviimist toetasEuroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Projekt koosnes loengupäevast „ Samm-sammult õppeprogramm laste sotsiaalsete oskuste arengu toetamiseks lasteaias“ ja õppesõidust Tabasalu Tibutare ja Nõlvaku lasteaeda.
Koolitaja Mari-Liis Mugra meeleolukas koolitus andis 30 õpetajale teadmisi ja tuge, kuidas arendada laste sotsiaalemotsionaalseid oskusi ja ennetada käitumisprobleeme huvitava õppeprogrammi ja põnevate vahenditeabil.

Erinevad uurimistulemused tõendavad, et laste sotsiaalne kompetentsus on väga oluline tegur koolivalmiduse saavutamisel ning otseselt seotud akadeemiliste tulemustega koolis. Samm-sammult õppeprogramm on tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut ja vähendada sotsiaalsete oskuste puudumisest tulenevaid probleeme, õpetades lastele empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme.

Programm on välja töötatud Ameerika Ühendriikides mittetulundusühingu Committee for Children poolt lastele alates 3. eluaastast kuni 8. klassini koolis.
Kuna tegemist on ennetusprogrammiga, siis on see mõeldud rakendamiseks kõikidele rühma lastele, mitte ainult teatud sihtrühmale. 18 erinevat teemat on võimalik loovalt integreerida iganädalaste tegevustega. Harjutused uute oskuste kinnistamiseks ja kasutamiseks on heaks abivahendiks positiivsete suhete kujundamisel ja uue käitumisviisi omandamisel. Mari-Liis Mugra koolituspäeva tegi nauditavaks hea teemavaldamine ja ilmestavad näited nii tema töö-elustkui ka kogemusest lapsevanemana.
Tuleb tõdeda, et laste soovimatut käitumist on kogenud kõik õpetajad. Sageli on raske välja selgitada puudulike sotsiaalsete oskuste põhjuseid. Seda on võimalik teha vaid koostöös peredega.

Samm-sammult õppeprogramm kaasab ka lapsevanemaid kodukirjade ja koduste ülesannete kaudu. Lihtsad ja lõbusad tegevused võimaldavad lapsel uusi oskusi temale turvalises keskkonnas harjutada ning aitavad täiskasvanutel aru saada, mida nende lapsed lasteaiapäeva jooksul õpivad.
Tabasalu lasteaia direktor Reeli Simansoni arvates on vanemate kaasamine oluline. Vanemad on tõdenud, et lihtsate koduste toimingute ja mängudega on hõlpsasti võimalik laste sotsiaalsete oskuste arengut toeada. Tibutare on õppeprogrammi kasutanud aastast 2013. Olles vabariigis ekspertlasteaiaks, on õpetajad saavutanud häid tulemusi. Projektis osalejad said ülevaate õppeprogrammi rakendumisest lasteaias ja õppekavatööst.

Saadi häid ideid, kuidas koostada Samm-sammult õppeprogrammi õppekava lisana ja mil viisil on otstarbekas ja tulemuslik programmi teemasid õppe- ja kasvatustegevusse ning igapäevaelu toimingutesse siduda.
Muusikaõpetaja Birgit Värno viis läbi avatud muusikategevuse 5-6 aastaste lastega. Tegevuses kasutas ta nii Samm-sammult õppeprogrammi kui ka Vaikuste minutite ideid. Osalejate arvates oli huvitav näha muusikaõpetaja oskust lasterühma ohjata ja tegevusi omavahel lõimida.

Tutvuti ka õpetajate Helen Laimetsa ja Sirje Reinla töökogemusega õppeprogrammi käsitlemisel. Selgemaks said mõisted „sisekõne“, „tähelepanu koondamine“ nn tähelepanu püüdja abil jm. Oluliseks peeti pildimaterjali abil mõistete visualiseerimist rühmades ning värvikate tegelaste – käpiknukkude kasutamist.
Nõlvaku lasteaia direktor Merle Perm ja õppealajuhataja Karolin Kabanen innustasid samuti õppeprogrammi rakendama. Neilgi on hea kogemus olemas. Esitluses jäi kõlama töö kokku lepitud lasteaia põhiväärtustega. Samm-sammult õppeprogramm on üheks tööriistaks „väärtustepõllu“ harimisel.

Puudulike sotsiaalsete oskuste võimalikud tagajärjed hilisemas eas on ennetatavad, sotsiaalsed oskused on õpetatavad. Üldoskusi toetav teaduspõhine õppeprogramm Samm-sammult tundmaõppimine andis õpetajatele teadmisi kõikide laste kaasamiseks ja sotsiaalemotsionaalse arengu toetamiseks ja võimalike probleemide ennetamiseks, et tagada sujuv üleminek kooli.
Kõik Pärnu lasteaiad on seotud Kiusamisest vabaks programmiga. Lillad karud on lastele väga armsaks saanud. Kasutatakse ka Persona Dolls metoodikat. Samm- sammult rikastab valikuvõimalust sobiva leidmisel.
Kõigiosalenud pedagoogide tagasiside projektile oli üheselt positiivne ja südames soov õppeprogrammi kolleegidele soovitada ning ise katsetada.

Maret Põlluste
Pärnu Lasteaed Päikesejänku, õppealajuhataja

Leave a Comment

13 + 2 =
Please leave these two fields as-is: