Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Laps ja liiklus

Lapse kogemused tulevad mängides ja liikudes. Koos liikluses viibimine on lapsele olukord, kus ta jälgib, kuidas täiskasvanud käituvad. Lapsed on väga tähelepanelikud ja kipuvad nähtut jäljendama, nii head kui ka halba. Kujundades lastel liiklemisharjumusi, peab täiskasvanu jälgima enda käitumist liikluses.

Laps õpib sellest, mida ta näeb ja kogeb. Laps areneb pidevalt, kui teda suunata ja õpetada õigesti liiklema. Igapäevaste õppekäikude kaudu saavad lapsed selgeks kõige lihtsamad põhitõed.
Õppekäigud aitavad lastel selgeks saada lihtsamad liiklusmärgid ja annavad esmase oskuse tänaval liiklemiseks ning ühistranspordis käitumiseks.

Meil on saanud traditsiooniks korraldada sügisel liiklusnädal, nii oli ka sel aastal.
Aastate jooksul oleme märganud, et väga paljud lapsed tuuakse lasteaeda autodega. Sooviksime rohkem näha olukorda, kus lapsed tuleksid lasteaeda jala või rattaga. Liigeldes vanematega koos, pööravad lapsed ja vanemad rohkem tähelepanu liiklusele ja vanematel on võimalus lastele seletada erinevaid olukordi.

Kunstitegevustes käsitleti liiklusega seotud temasid.

Kahjuks kiire elutempo ja pikad vahemaad ei anna selleks alati võimalust. Otsustasime, et liiklusnädala raames jälgime laste ja õpetajate liikumisharjumusi. Selleks tegi iga rühm liikumistabeli. Kokkuvõtteks selgus, et auto on ikka esimeseks eelistuseks liiklemisel. Buss oli teisel kohal ja mõni tubli pere tuli isegi jala.

Liiklusnädal sai lõpetatud toreda näidendiga „Karu seiklused linnas”, mis jutustas metsast tulnud karu seiklustest linnas. Näidendi kaudu said lapsed teadmisi ohutust liiklemisest. Näidendi autoriks oli lasteaia liikumisõpetaja ja esitajateks õpetajad.

Turvalist liiklemist!
Tartu Maarjamõisa Lasteaia vanemõpetajad Viivi Rae ja Merle Münti

 

Liiklusnädal

Leave a Comment

12 + 13 =
Please leave these two fields as-is: