Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

TLÜ keeleteadlaste loodud voldik juhib tähelepanu laste keele arengule ja kummutab eksiarvamusi

Tallinna Ülikooli lingvistika doktorant Andra Kütt ja professor Reili Argus said valmis informatiivse voldiku laste keeleomandamise kohta. Trükises kirjeldatakse nii üks- kui ka kakskeelse lapse keelelist arengut ja antakse nõu, kuidas lapse kõne arengut toetada.

Voldikust „Lapse keeleomandamine” saab muu hulgas teavet selle kohta, miks on tähtis, et laps varakult rääkima hakkaks, ning mida saaksid vanemad teha, et oma lapse kõne arengut soodustada. Õpetusi jagub ka selle kohta, kas tuleks parandada, kui laps valesti räägib ning kas kakskeelsusega kaasnevad sagedamini keelelised probleemid.

„Idee koostada voldik tuli küsimuste põhjal, mida sageli on koolitustel esitanud nii lapsevanemad kui ka paljud lastega kokku puutuvad spetsialistid,” kinnitas TLÜ eesti keele professor Reili Argus. Samuti ajendas eesti keele jaoks sellist voldikut kirjutama Saksamaa BIVEM-projekt, millega TLÜ doktorant ja lastekeeleuurija Andra Kütt õpirändel viibides kokku puutus. Küti sõnul on Saksamaal analoogne voldik, milles on juttu spetsiifiliselt nii laste lugemisoskusest kui ka kakskeelsusest.

Soovitused, kuidas sõnavara ja laiemalt keelelist arengut toetada, on esitatud vanemate kõige sagedamini esitatud küsimuste kaupa. Brošüüri „Lapse keeleomandamine” üks kõige üldisemaid eesmärke on juhtida lapsevanemate tähelepanu laste keelelisele arengule, rõhutada, et keele areng on seotud lapse üldise arenguga ja sellega, kuidas ta hiljem koolis hakkama saab.

Lisaks proovitakse voldikuga kummutada mõnd üsna levinud eksiarvamust (näiteks seda, et sageli peetakse kakskeelsust laste jaoks raskeks) ja tuletatakse vanematele meelde, et lapse keelelise arengu soodustamiseks on just neil kõige olulisem roll. Iga esitatud vastuse puhul on põhjaks mõne teadusliku uuringu tulemus.

Voldiku lugemisel võiks meelde jääda see, et lapse keelelist arengut peab märkama ja seda tuleb toetada ning ise enda rikka keelekasutusega lapsele eeskujuks olla.
Brošüüri on siiani jagatud muu hulgas mitmes Tallinna ja Tartu lasteaias ning lasteaiaõpetajatele mõeldud koolitustel. Tasuta voldikuid saavad praegu kõik huvilised Tallinna Ülikoolist. Voldik on veebis kättesaadav siit: http://www.tlu.ee/public/LAPS/mobile/index.html#p=1

Lisateave:
Andra Kütt, TLÜ lingvistika doktorant, andrakig@tlu.ee
Reili Argus, TLÜ eesti keele professor, reili.argus@tlu.ee

Leave a Comment

14 + 5 =
Please leave these two fields as-is: