Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lastefond toetas möödunud aastal ravikulude katmisel üle 500 Eesti lapse

2018. aasta jooksul annetasid heasüdamlikud inimesed ja kollektiivid SA TÜ Kliinikumi Lastefondile rohkem kui 850 tuhat eurot, mille toel said eraisikuna abi 425 haiget last kasvatavat peret. Lisaks said SA TÜ Kliinikumi lastekliinikule ja erinevatele lasteosakondadele soetatud aparatuurist, riskigruppi kuuluvatele rasedatele tehtud NIPT-testidest, ajakirja Puutepunktid ilmumisest ning taastusravi- ja sotsiaalabikeskuste toetamisest kaudselt abi veel sajad lapsed.

Lastefond toetas möödunud aastal lapsi pea igast Eesti maakonnast, abisaajaid ei leidunud vaid Hiiumaal. Kõige suuremas summas toetas fond heade annetajate toel 17-aastast haruldase verehaigusega tüdrukut Merilini (ligi 170 000 eurot), kompenseerides talle eluks vajalikku ravimit kuni pere kodumaalt lahkus.

Haiget last kasvatavad pered said spetsiaalse ravitoidu soetamisel Lastefondi annetajatelt tuge ligi 50 000 euro väärtuses, arendavate teraapiate võimaldamisel üle 45 000 euro ning uuemate insuliinipumpade soetamisel üle 30 000 euro. Asenduskodude ja varjupaikade lastele psühholoogilise nõustamise võimaldamiseks panustasid head annetajad ligi 30 000 eurot, laste välisravireiside toetuseks üle 25 000 euro ning koduseks kasutamiseks vajalikele abivahenditele üle 15 000 euro.

Lisaks toetas Lastefond näiteks ka 49 vaegnägijat last, aidates soetada raviprille, 5 kuulmispuudega last, aidates peredel tasuda kuulmisimplantaadi kõneprotsessori maksumuse omaosalust, ning ligi 30 liigesepõletikuga last ja noort, kes vajasid ravivesivõimlemise treeninguid. Pered said abi ka ravimite ja hooldusvahendite soetamisel, erivajadustega laste hoiu- ja tugiteenuste võimaldamisel ning haigetele lastele ja nende peredele suunatud ühisürituste ja koolituste korraldamisel.

Lastefond aitas täiendavalt kaasa sadade laste ravile, toetades enam kui 60 000 euroga SA TÜ Kliinikumi lastekliinikule ja erinevatele lasteosakondadele hankida erinevaid seadmeid ja töövahendeid ning toetada arstide ja spetsialistide täiendõpet, milleks kliinikumi eelarves vahendeid ei jagunud. Näiteks soetas fond möödunud aastal lastekliinikule 3 hapnikublenderit, 4 funktsionaalset lamamistooli, 4 lastetooli, 3 teisaldatavat vahesirmi, 5 patsiendi jälgimise monitori, rinnapiima sulatus- ja soojendusseadme, teraapialaua, liikumisraja ja trepi koos kaldteega ning mitmeid teisi töövahendeid psühholoogidele, logopeedidele, füsioterapeutidele ja eripedagoogidele.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein nendib, et 2018. aasta oli Lastefondi jaoks ülimalt tegus, mida kirjeldavad väga ilmekalt ka kõik numbrid. “Suutsime toetada läbi aegade kõige enam lapsi ja samuti kogusime Lastefondi ajaloos kõige suurema summa annetusi. Lisaks väljatoodule on väga olulised ka jõulusaated, milles eelmise aasta lõpus osalesime ja kus kogusime väga muljetavaldavad summad,” toob Hein välja.

ETV jõulusaate “Jõulutunnel” raames kogunes haruldaste haigustega laste raviks 331 622 eurot ning Kanal 2 heategevusliku jõulusaate “Jõulusoojus” raames Lõuna-Eestisse tarviliku kõnniroboti soetamiseks 115 000 eurot.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligi nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.

Leave a Comment

15 + 2 =
Please leave these two fields as-is: