Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Muusikastuudio kutsub lapsi muusika juurde

Tallinna Muusikakeskkooli juures asuv MUDILASTE MUUSIKASTUUDIO kutsub lapsi MUUSIKA JA PILLIDE juurde.

Kindlasti on mõtet proovida!

Kas mu laps on küllalt andekas muusikaga tegelema, pilli mängima? Kas tal jätkub võimekust teha tööd, et anda endale võimalus omandamaks muusiku, loovisiku eriala?

Laste peidetud andeid ja võimekust on võimalik avastada just varajases lapsepõlves, kus loomulikult ja mänguliselt omandatakse muusika aabitsatõed.

Kergelt ja sundimatult laulab laps oma esimesed laulud, kuulab kergemad muusikapalad, tantsib tantsud ja leiab esimesed noodid pillil. Oluline on, et selles kõiges oleks rõõmu ja lihtsust.

Varajane algus ja soodne keskkond, muusikat armastavad vanemad, mudilaste muusikastuudio laste suhe eesti muusikakultuuri ühe lipulaeva, muusikakeskkooli õpetajate ja õpilastega, ühine kontsertide külastamine – kõik see annab lapsele võimaluse tunda end osana suures, helisevas ja ühtses muusikute peres.

Alustada muusikaga tutvumist võib iga laps, kellel huvi ja tahtmist, küll siis ilmnevad ka peidetud anded.

Mudilaste Muusikastuudios õpivad 3–6aastased lapsed. Kaks korda nädalas on rütmika-, teatri- ja laulu-loovuse tunnid. Õpitakse parimate õpetajate juhendamisel.

Pilliõpe ja rühmatunnid

 Mudilaste Muusikastuudio missioon on viia professionaalne pilliõpe lasteni ja pakkuda võimalust kandideerida õppekohtadele Tallinna Muusikakeskkoolis. Ja sealt edasi algab kunstniku tee, tee suurtele lavadele!

 

  • RÜTMIKATUNNI põhieesmärk on vabastada keha pingest ja arendada koordinatsiooni. Tehakse rütmietüüde ja liikumist muusika järgi. Kasutatakse rütmimuusika pille.
  • LAULUTUNDIDES loomulikult lauldakse, aga ka tutvutakse erinevate instrumentidega ja muusika väljendusvahenditega.
  • TEATRITUNNIS arendatakse lapse fantaasiat ja loovust, julgust end väljendada hääle, miimika ja liikumise kaudu – kõik noorele muusikule äärmiselt vajalikud oskused.
  • EESTI KEEL JA MATEMAATIKA on ettevalmistamiseks 1. klassi astujatele.

Juba 5–6aastastel lastel on oluline pilli õppida! Seda pakume INDIVIDUAALTUNDIDES, kus on võimalik õppida kõiki TMKKs õpetatavaid pille (vastavalt kokkuleppele ja lähtudes  lapse füüsilisest valmisolekust). Tunde viivad läbi muusikakeskkooli vilunud erialaõpetajad.

Kesklinna ja Nõmmele on oodatud 3–6aastased lapsed

Ja üks üllatus on veel! Me ei asu enam ainult Kivimäel, Nõmme linnaosas, vaid MUDILASTE MUUSIKASTUUDIO on laienenud kesklinna!

Kuidas ära tunda lapse musikaalsus?

 

  • Laps ümiseb ja laulab vahetpidamata midagi, nii et see vahel isegi veidi teile närvidele käib – see näitab lapse sisemist kuulmist, muusikalist mälu.
  • Laps trummeldab kõikvõimalike asjadega– erksus, rütm.
  • Telerist või raadiost kuulduvale muusikale reageerib laps äärmiselt kontsentreeritud kuulamisega – keskendumisvõime.
  • Laps aimab järele muusikute liigutusi ja tahab esineda – karakteritaju, fantaasia.

 

Mis on Tallinna Muusikakeskkool?

 Tallinna Muusikakeskkool tähistab 2021. aastal kooli 60. sünnipäeva, seega ligi 60 tegutsemisaasta jooksul on meie õpilased edukalt esinenud sadadel vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Nimekamaid lõpetajaid kuuleme orkestrites, ansamblites, sooloesinejate, dirigentide ja õpetajatena.

Tallinna Muusikakeskkool on eriline kool ja selleks teevad ta õpilaste armastus muusika vastu ja töökus oma unistuste elluviimiseks. Muusikakeskkool on kollektiiv, kus lapsed kasvavad koos muusikaga.

Mudilaste Muusikastuudiosse on oodatud kõik laulu- ja pillimänguhuvilised lapsed.

Registreerimine telefonil 56977075 või e-postiaadressil mudilastem@gmail.com,

Nõmmel aadressil Jannseni 38a ja kesklinnas aadressil Tõnismägi 8.

 

Heiki Koov

 

Leave a Comment

15 + 15 =
Please leave these two fields as-is: