Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

„Avasta meeli koos sõber Karuga“. Õppemäng terviseedenduse vallas

Eelinfo

Tartu Lasteaed Meelespea kuulub Tervist Edendavate Lasteaeda võrgustikku. Õppeasutuses on loodud TEL meeskond, mille üks eesmärkidest on suunata lapsi koostöös peredega väärtustama tervist, tervislikku eluviisi ja liikumist ning soodustada lastele positiivse õhkkonna ja emotsionaalse turvatunde loomist läbi huvitavate tervise tegevuste.

Tel meeskonna töö toimub vastava tegevuskava alusel. Tartu Lasteaias Meelespea toimus Tervist Edendava Lasteaia meeskonna poolt korraldatud Tervisenädala raames ravimtaimede teemaline nädal.

Ravimtaimede teemalise nädala eesmärk oli tõsta lastes ja ka vanemates teadlikkust ravimtaimede vajalikkuse, tähtsuse, otstarbe ning kasutamise osas.
Soovitatav on teha tegevust alla 10 lapsega grupis.

„Avasta meeli koos Sõber Karuga“

Eesmärgid:
1. Laps õpib tundma enamlevinud ravimtaimede nimetusi.
2. Laps teab, miks on ravimtaimed vajalikud (haiguste ennetamine) ja kuidas ja millist osa neist saab kasutada tee tegemisel.
3. Laps õpib tundma tuttavamaid ravimtaimi läbi erinevate meelte – kompimise (välimus), haistmise (lõhn), maitsmise (tee maitse)- ja vaatlusoskuse (nt tee värvus) kaudu.
4. Laps kasutab kõnes, ravimtaimede kirjeldamisel, meelte ja nähtu toel kogetud omadussõnu.

Vahendid:
⮚ Kuivatatud ravimtaimed – kõrvenõgese lehed, kummel, saialilleõisikud ja pohlalehed.
Märkus! Pohlalehtede sissetoomine õppemängu on seotud Kiusamisest Vabaks Lasteaia metoodilise abivahendiga ehk Sõber Karu kasutamisega. Karude seos pohladega – mitmekesine tervislik toitumine.
⮚ Värsked ürdipeenrast korjatud ravimtaimed: piparmünt ja meliss.
⮚ Kiusamisest vabaks Lasteaia metoodiline abivahend ehk Sõber Karu.
⮚ Värviline pilt pohladest ja pohlataimest.
⮚ Vajalikud abivahendid tee serveerimiseks (tassid) ja ravimtaimede esitlemiseks (topsid).
Tegevuse kirjeldus:
Sissejuhatus: õpetaja räägib lastele, mis asjad on ravimtaimed – miks need on inimesele vajalikud (haiguse ennetamine) ja millist osa taimest saab teed tehes kasutada – leht, vars. Ravimteed saab teha kuivatatud (teepuru näitamine, krõbistamine) või värskest taimest (piparmündi ja melissi näitamine).

1. etapp
Õpetaja asetab laste ette neli kuivatatud ravimtaimede topsi, kuhu on eelnevalt pudistatud nelja erineva ravimtaime teepuru. Õpetaja suunab lapsi julgelt näppudega teepuru katsuma ja nuusutama ning silmadega vaatlema.
Iga laps saab tutvuda topsis oleva teepuruga läbi erinevate meelte:
⮚ kompamise kaudu tunnetada teepurude tekstuure ja vaadelda erinevaid värvusi.
⮚ Haistmismeele kaudu tajuda erinevaid ravimtaimede lõhnu.
Tagasisidestamine: õpetaja küsib lastelt, millised tunded tekkisid teepuru katsumisel ja mis värvuseid nad nägid.
Õpetaja lisab esimese alategevuse lõpus uusi omadussõnu (purune, krõbisev, pudisev) laste sõnavara laiendamiseks ja annab juurde ka kohe vastava tegevuse näite (helide kuulamine, näppude liigutused).
Lisaülesanne koolieelikutele: õpetaja laseb lugeda koolieelikutel kuivatatud ravimtaime pakendi peale kleebitud silti – pohla+lehed.
Õpetaja selgitab, kuidas sõber Karu ja metsas elav karu on seotud pohladega (toitumine – pohla marja pilt) ja et inimesed teevad pohlalehtedest raviteed.

2. etapp
Õpetaja asetab laste ette kaks värsket ürdipeenrast korjatud ravimtaime – piparmünt ja meliss. Õpetaja suunab lapsi julgelt näppudega ravimtaimi sõrmede vahel hõõruma ja nuusutama ning silmadega vaatlema.
Iga laps saab tutvuda õpetaja poolt ühe kaupa kätte antud ravimtaimega läbi erinevate meelte:
⮚ kompamise- ja haistmismeele kaudu tunnetada ravimtaimede lõhnu ja maitset.
⮚ Nägemismeele kaudu vaadelda taimede sarnasusi (roheline värvus) ja erinevusi (lehe suurust).
Tagasisidestamine: õpetaja küsib lastelt, millised tunded tekkisid ravimtaimede katsumisel ja nuusutamisel.
Õpetaja nimetab teise alategevuse lõpus uusi kompimis- ja haistmismeelega seonduvaid omadussõnu (värske, kibe, mündine) laste sõnavara laiendamiseks ning nägemismeelega seonduvalt uusi matemaatilisi võrdlemissõnu (suur- väike, kitsas- lai).

3.etapp
Eeltöö: õpetaja on valmistanud kuus erinevat ravimteed: kõrvenõgese-, kummeli-, saialille-, pohla-, piparmündi- ja melissitee.
Õpetaja asetab laste ette kuus erinevat teetassi ja iga tassi juurde teepuruga täidetud topsid ning ka kaks värsket ravimtaime.
Õpetaja annab igale lapsele maitsta kõiki ravimteid. Õpetaja ütleb ja näitab vastavat teepuru või taime teetassi andmisel. Õpetaja nimetab ka iga tee andmisel, millist haigust saab tassis oleva teega ravida.
Tagasisidestamine: pärast ravimteede maitsmist saab iga laps öelda, missugune tee talle kõige rohkem meeldis ja miks.

Lapsed käisid pärast tegevuse lõppu päeva jooksul mitu korda teepuru ja värskeid taimi katsumas ja nuusutamas. Eriti populaarseks osutus piparmünt ja meliss. Õpetaja asetas ka teed ja taimed rühma näitusele, et vanemad saaksid koos lapsega oma meeli ergutada ja avastada.

Kaidi Kasela
Tartu lasteaed Meelespea pedagoog

Leave a Comment

15 + 4 =
Please leave these two fields as-is: